Din sökning på ever gav 121 träffar inom Barn och utbildning.

Sortera efter datum eller relevans.

Digital gymnasiemässa den 12 oktober 2021

Den 12 oktober erbjuder gymnasieskolan i Kristianstad en digital gymnasiemässa för alla elever i årskurs 9.

2021-09-16 14:40:15

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för barn och elev görs innan skoldagen börjar av vårdnadshavare via Tieto Edu app. Myndiga elever frånvaroanmäler via Unikum och TietoElev. Du kan bara frånvaroanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon.

2021-09-15 09:02:46

Rinkaby skola

Rinkaby skola är en idyllisk liten byskola med anor från sent 1800-tal. Skolan är belägen mitt i byn med kyrkan som närmaste granne. Hos oss går elever i årskurs F-6.

2021-09-13 08:52:42

Viby skola

Viby skola är en idyllisk byskola som ligger 6 kilometer utanför Kristianstad. Vår verksamhet är uppdelad i åldershomogena klasser och fritidshem. På skolan går det drygt 120 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

2021-09-13 08:50:41

Fröknegårdskolan, låg- och mellanstadium

Fröknegårdskolan ligger i Kristianstads norra stadsdel Näsby. I dagsläget går ca 260 elever på skolan. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6. Du kan söka till klass med musikprofil från årskurs 4. Fritids ligger i angränsande lokaler till F-6:s verksamhet.

2021-09-13 08:38:14

Österänggymnasiet

Vårt breda och varierade utbud av utbildningar skapar en kreativ och dynamisk atmosfär. Eleverna framhåller den speciella Österängsanda som gör att gymnasietiden upplevs som både positiv och utvecklande. Vi tror på elevens vilja och förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling och sitt lärande.

2021-09-10 13:33:12

Skolskjuts

För elever som behöver skolskjuts och som åker på de ordinarie skolskjutsturerna behöver vårdnadshavare inte ansöka om skolskjuts. Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. De som bor utanför ordinarie sträckor och är skolskjutsberättigade kan kontakta oss.

2021-09-10 10:17:10

Nygårdskolan

Skolan är en grundsärskola med fritidshem för elever med autismspektrumtillstånd. Personalen har hög kompetens för att arbeta med dessa elever i ett nära samarbete med vårdnadshavare.

2021-09-09 15:28:58

Ängsskolan

Skolan är en grundsärskola med fritidshem för elever med autismspektrumtillstånd. Personalen har hög kompetens för att arbeta med dessa elever i ett nära samarbete med vårdnadshavare.

2021-09-09 15:28:21

Avgifter

Avgiften är en kostnad som beräknas utifrån hushållets inkomst och antal barn i hushållet som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Den betalas 12 månader om året. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutas av kommunfullmäktige.

2021-09-07 08:16:59