Din sökning på ever gav 266 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Gällande ramavtal

Kommunen har ramavtal med externa leverantörer av varor och tjänster. Här hittar du en förteckning över alla våra ramavtal.

2020-09-16 10:06:53

Direktupphandlingar

När kommunen köper in varor och tjänster till ett mindre värde har vi möjlighet att göra en direktupphandling. Det innebär att vi ställer frågan till minst tre olika leverantörer. Företagare kan göra en intresseanmälan att bli kontaktad när vi gör en direktupphandling inom sitt område.

2020-09-16 10:05:58

Bibliotek

Biblioteket är ett verktyg i det dagliga skolarbetet. Det är till för alla på skolan, elever och personal. Du kan studera i vårt fina bibliotek, låna böcker, läsa dagstidningar och tidskrifter eller använda våra digitala resurser för att söka och finna information.

2020-09-15 14:03:35

Studieverksamhet

Afasifyrens studiecirklar har som syfte att ge förbättrad kommunikation, ökad aktivitet, ökat självförtroende och engagemang för personen med afasi.

2020-09-15 11:00:09

Betyg - Från skolorna till Gymnasieantagningen

Här finns information om hur du gör för att skicka in elevers betyg och andra dokument till Gymnasieantagningen inför elevernas gymnasieansökan.

2020-09-14 17:14:57

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola görs av vårdnadshavare via appen Tieto Edu och av myndiga elever via TietoElev i Unikum eller direkt till skolan innan skoldagen börjar.

2020-09-14 10:04:06

Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskola

Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola görs i appen Tieto Edu. Myndiga elever frånvaroanmäler sig via unikum och TietoElev.

2020-09-11 14:52:55

Slättängsskolan

Slättängsskolan har elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är uppdelad i en F-6 del med inriktningen ”kultur – språk och kommunikation", samt en 7-9 del som även har handbollsprofil.

2020-09-11 14:33:32

Våld och hot

Du som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande med allvarliga konflikter eller som själv utövar våld kan få hjälp. Förutom rådgivning kan du få praktisk hjälp och skydd i en akut situation. Hjälp finns för dig, oavsett ålder och sexuell läggning.

2020-09-11 10:50:33

Våld mot personer med funktionsnedsättning

Du som lever med funktionsnedsättning och är utsatt för våld, är hotad eller lever i ett förhållande med allvarliga konflikter. Du kan få hjälp!

2020-09-11 10:35:31