Din sökning på ever gav 289 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Diktstolsfilm

Teaterelever från Barbacka läser dikter i vår diktstol.

2021-07-31 14:30:18

Skolskjuts och skolresor

Många av våra elever tar sig till och från skolan med buss. Inom verksamheterna görs också utfärder med buss eller tåg.

2021-07-27 11:45:00

Invandring och integration

Att mötas är integration. I Kristianstad lever människor med olika bakgrund och erfarenheter och för att ta tillvara på mångfalden behöver vi mötas.

2021-07-15 16:39:25

Kyld mat

Omsorgsförvaltningen kommer under 2021 att göra en utökad pilottest gällande att erbjuda leverans av kyld mat en gång i veckan till de kunder som har måltidshjälp/stöd. Uppföljning sker genom enkät före införandet, efter 6 månader och efter 12 månader. Leverans av Kyld mat påbörjas i februari månad.

2021-07-09 14:57:31

Kiaby skola

Kiaby skola har elever i årskurs F-6 och ligger 15 km nordost om Kristianstad. Här finns också fritidshem för de som behöver. Vi har ett nära samarbete med bygden och företagen på orten.

2021-07-02 11:07:59

Helgedalskolan

Helgedalskolan ligger strax utanför centrala Kristianstad i ett villaområde. Vi har ungefär 240 elever och bedriver undervisning i årskurs F-6. På skolan finns också fritidshemsverksamhet för de elever som behöver omsorg efter skoldagens slut.

2021-07-02 11:02:18

Tyggårdsgruppen

Tyggårdsgruppen erbjuder samtal för dig som fyllt 18 och upplever att du fastnat i din situation och vill komma vidare. Kom ihåg att även en resa på tusen mil börjar med ett enda steg. Tyggårdsgruppen har semesterstängt vecka 28 tom vecka 32.

2021-07-02 07:52:35

Särskola

Särskolan är ett alternativ till grund- och gymnasieskola för elever med utvecklingsstörning som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven. Utbildningen anpassas efter varje elevs egna förutsättningar.

2021-06-29 08:05:32

Hälsoskydd

Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, radon, fukt, mögel eller dålig ventilation. Om du upplever problem som du känner kan vara en hälsorisk har du möjlighet att lämna in ett klagomål till kommunen.

2021-06-28 10:51:19

Praktik i skolan

Elever i grund-, gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola gör vissa praktikperioder inom utbildningens ram. I våra förskolor och skolor tar vi också emot studerande som gör sin praktik.

2021-06-28 10:10:26