Din sökning på ever gav 266 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

G Suite for Education

Skolsystemet G Suite for Education är ett molnbaserat verktyg för bland annat mejl- och dokumenthantering för elever och personal på barn- och utbildningsförvaltningen, som är enkelt att anpassa i klassrummet.

2020-01-23 14:46:37

Kontaktman övergripande SoL och LSS

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera verksamheten i omsorgsförvaltningen. Syftet med Kontaktmannaskap är att skapa möjligheter att organisera arbetet så att kunden får en individuell omsorg och upplever trygghet. Kontaktmannen ser till kundens hela livssituation.

2020-01-23 13:58:23

Välja skola inför årskurs 7

Elever som ska börja i årskurs 7 läsåret 2020/2021 har möjlighet att göra ett skolval under våren 2020, via vår e-tjänst 24 februari-13 mars. De elever som idag går på en F-9-skola har en reserverad plats i årskurs 7 på nuvarande skola, även om inget aktivt val görs.

2020-01-23 13:41:20

Milners gymnasiesärskola

Milners gymnasiesärskola är en skola för elever med flerfunktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd. Skolan har två avdelningar, Flora och Äng, där personalen har hög kompetens för att arbeta med dessa elever i ett nära samarbete med vårdnadshavare.

2020-01-23 13:36:54

Handels- och administrationsprogrammet

På Handels- och administrationsprogrammet särskolan, förbereds eleverna på olika sätt för vuxenlivet. Det är en anpassad utbildning som ska ge eleverna kunskaper inom handel- och administration. Är du intresserad av service och vill hjälpa människor, ska du välja handelsprogrammet

2020-01-23 09:35:44

International Baccalaureate

IB-programmet är för dig som siktar mot en internationell gymnasieexamen och vill ha en utmaning i dina studier. Du pluggar helt på engelska och har samma kursinnehåll och prov som andra IB-elever världen över

2020-01-23 09:29:16

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan på Söderportgymnasiet är en gymnasieskola för elever med särskilda behov. Vi arbetar för trygga elever med möjlighet till ett framgångsrikt vuxenliv.

2020-01-23 08:42:51

Upphandling och inköp

Varje år köper Kristianstads kommun varor och tjänster för ungefär 1 miljard kronor. Vi strävar alltid efter att hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, för att leverera en god service till våra medborgare.

2020-01-22 13:31:51

Industriteknikprogrammet

Med vårt industritekniska program har du möjlighet att med praktisk inriktning prova på olika teknikområden för att se om det är något du vill syssla med i framtiden. Vi har tagit fasta på vad elever och företag önskar inom det produktionstekniska området.

2020-01-22 10:50:57

El- och energiprogrammet

Ett yrkesförberedande program för dig som vill utbilda dig inom det eltekniska området. Efter utbildningen kan du arbeta som elektriker eller vid något företag som levererar elkraft. Du kan också arbeta med installation och service.

2020-01-22 10:49:51