Din sökning på ever gav 269 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Likabehandling

Alla barn och elever ska få lov att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Ingen ska behöva känna sig mobbad av andra. Förskolor och skolor gör en plan som ska förebygga diskriminering och kränkande behandling och främja likabehandling.

2020-08-17 13:26:59

Skogåsa

Skogåsa är ett vård- och omsorgsboende som ligger i natursköna byn Everöd söder om Kristianstad. Vi strävar efter rätt kvalitet i varje möte.

2020-08-17 12:19:26

Välja skola inför årskurs 7

Det år eleven till hösten ska börja i årskurs 7 finns möjlighet att göra ett skolval i vår e-tjänst. Valet görs våren innan under en period på tre veckor i februari-mars. Elever som idag går på en skola som har åk F-9, har en reserverad plats i åk 7 på nuvarande skola, även om inget aktivt val görs.

2020-08-17 08:42:13

Industriteknikprogrammet

Det industritekniska programmet utvecklar elevernas kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion.

2020-08-14 10:21:36

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till Arbete och välfärdsförvaltningen. Vi tar emot din anmälan via telefon eller post. Du kan även ansöka om hjälp med din familjesituation om du upplever att ni har problem som påverkar barnet/barnen.

2020-08-13 11:32:00

Egenvård i förskola eller skola

Ibland behöver barn och elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i förskola eller skola. I de fall det är aktuellt med egenvård kontaktar du förskolan eller skolan för att gå igenom egenvården och dokumentera.

2020-08-13 11:27:10

Trygghet, trivsel och säkerhet

Att vara trygg och att trivas är en förutsättning för lärande. På våra förskolor och skolor arbetar vi på olika sätt med detta. Förskolan och skolan är barns och elevers arbetsmiljö.

2020-08-13 11:12:17

Centralskolan

Centralskolan är en skola för årskurserna F-6. Skolan ligger på Östermalm i centrala Kristianstad. Vi är en positiv och välkomnande skola där vi möter och stödjer eleverna i deras olika behov för att ge varje enskild elev de bästa förutsättningarna att lyckas.

2020-08-12 10:22:37

Arkiverad Delvis fortsatt distansundervisning på gymnasiet

Elever i årskurs 1 på gymnasiet och elever på gymnasiesärskolan kommer att få undervisning i skolans lokaler. Men elever i årskurs 2 och 3 kommer att få fortsätta med distansundervisning varannan vecka. Skoldagen kommer också att förskjutas till start från klockan 09.00.

2020-08-11 15:59:42

Arkiverad Undervisning kommunala gymnasieskolor 20/21

Delvis distansundervisning och förskjuten skoldag för gymnasieelever läsåret 20/21

2020-08-11 15:34:56