Din sökning på ever gav 266 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Avgifter

Avgiften är en kostnad som beräknas utifrån hushållets inkomst och antal barn i hushållet som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Den betalas 12 månader om året. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutas av kommunfullmäktige.

2020-09-10 13:14:31

Everöd hemtjänst

Vårt mål är att du som kund skall få hög och god kvalité på vård och omsorg.

2020-09-09 10:19:41

Befolkning

Kristianstads kommun har drygt 85 000 invånare. Ungefär hälften av invånarna, 40 000, bor i staden Kristianstad. Till ytan är Kristianstad den största kommunen i Skåne om man räknar med vattendragen.

2020-09-09 09:11:59

Mötesplats Norreport

Mötesplats Norreport är en dagverksamhet som riktar sig till dig som lever med psykisk ohälsa. Hos oss kan du prata och umgås med andra. Vi har gruppverksamhet med olika teman.

2020-09-08 14:43:21

Jobba som legitimerad lärare

Vi söker ständigt legitimerade lärare då Kristianstads kommun växer och även antalet elever.

2020-09-08 08:52:04

Särskilt stöd

En del barn och elever behöver mer stöd än andra för att klara den dagliga vistelsen i förskola eller skola. De kan också behöva stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd för att klara av att nå målen för utbildningen.

2020-09-08 08:50:52

Öppet hus och gymnasiemässa

På grund av coronapandemin arrangeras ingen gymnasiemässa i Kristianstad. Myndigheternas rekommendationer påverkar också det årliga öppet hus som Kristianstads kommuns gymnasieskolor brukar ha för att underlätta valet för eleverna i årskurs 9.

2020-09-08 07:39:07

Resursskola

Resursskolan vänder sig till elever som inte kan följa den ordinarie undervisningen. Våra elever kan ha sociala eller emotionella svårigheter eller någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi ger dem särskilt stöd och en anpassad undervisning.

2020-09-07 11:02:55

Mat för hemleverans

Som äldre eller tillhörande någon riskgrupp bör du begränsa dina sociala kontakter för att skydda dig från coronasmitta. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer och offentliga lokaler.

2020-09-04 11:09:15

G Suite for Education

Skolsystemet G Suite for Education är ett molnbaserat verktyg för bland annat mejl- och dokumenthantering för elever och personal på barn- och utbildningsförvaltningen, som är enkelt att anpassa i klassrummet.

2020-09-04 10:51:34