Din sökning på ever gav 264 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Österänggymnasiet

Vårt breda och varierade utbud av utbildningar skapar en kreativ och dynamisk atmosfär. Eleverna framhåller den speciella Österängsanda som gör att gymnasietiden upplevs som både positiv och utvecklande. Vi tror på elevens vilja och förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling och sitt lärande.

2020-06-25 12:59:16

Om skolan

Skolan ligger i Kristianstads centrum, ca fem minuters gångväg från järnvägsstationen och är stadens äldsta gymnasium med pedagogik anpassad efter program och elever samt erfarna lärare

2020-06-24 14:17:15

Grundsärskola

I Kristianstad finns fyra grundsärskolor för elever i förskoleklass och årskurs 1 till och med årskurs 9.

2020-06-24 11:49:02

Arkiverad Rörelsesatsning på Everöds skola

Skolan må vara slut för den här terminen, men på Everöds skola är det full aktivitet. Ett 60-tal barn som går på fritids röjer och dansar loss till Pidde P.

2020-06-24 10:00:20

G Suite for Education

Skolsystemet G Suite for Education är ett molnbaserat verktyg för bland annat mejl- och dokumenthantering för elever och personal på barn- och utbildningsförvaltningen, som är enkelt att anpassa i klassrummet.

2020-06-24 09:38:11

Milners gymnasiesärskola

Milners gymnasiesärskola är en skola för elever med flerfunktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd. Skolan har två avdelningar, Flora och Äng, där personalen har hög kompetens för att arbeta med dessa elever i ett nära samarbete med vårdnadshavare.

2020-06-24 07:48:57

Handels- och administrationsprogrammet

På Handels- och administrationsprogrammet särskolan, förbereds eleverna på olika sätt för vuxenlivet. Det är en anpassad utbildning som ska ge eleverna kunskaper inom handel- och administration. Är du intresserad av service och vill hjälpa människor, ska du välja handelsprogrammet.

2020-06-23 12:35:54

Individuella programmet

Det individuella programmet på gymnasiesärskolan förbereder eleverna på olika sätt för vuxenlivet. Det är en anpassad utbildning som med fokus på utveckling av kunskaper och färdigheter som hjälper eleven att uppnå en större självständighet

2020-06-23 12:35:04

Tyggårdsgruppen

Tyggårdsgruppen erbjuder samtal för dig som fyllt 18 och upplever att du fastnat i din situation och vill komma vidare. Kom ihåg att även en resa på tusen mil börjar med ett enda steg.

2020-06-23 10:28:20

Inflytande och samverkan

Från det att barnet börjar på förskola tills att det blir myndigt samverkar pedagoger med både vårdnadshavare och elever. Samverkan sker på många olika sätt och är viktig för barnets utveckling och lärande.

2020-06-22 13:28:50