Din sökning på ever gav 265 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Undersökningar, enkäter

Vi genomför regelbundet undersökningar för att få veta hur medborgarna upplever vår verksamhet. Undersökningarna ligger till grund för kommunens utvecklingsarbete.

2020-08-10 15:25:11

Vårdnadshavare

Att ha en god kontakt med vårdnadshavare till våra elever är viktigt för oss på Söderportgymnasiet. Det är viktigt att du som förälder engagerar dig i ditt barns skolarbete och är väl insatt i hur skolarbetet flyter.

2020-08-10 13:56:23

Vittskövle skola

Vittskövle skola är en liten byskola med 28 elever i F-3 och en fritidshemsavdelning. Skolan ligger mitt i byn mittemot kyrkan. Vi har en härligt stor skolgård som inbjuder till lek.

2020-08-10 12:02:58

Fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

2020-08-10 11:57:27

Everöds skola

Everöds skola ligger mitt i byn. Vi har tillgång till naturen på nära håll i form av skog, ängar och vattendrag, som vi gärna använder oss av i undervisningen.

2020-08-10 11:55:00

Everod-plan-mot-diskriminering 2020-21.pdf (616 KB)

Everod-plan-mot-diskriminering 2020-21

2020-08-10 11:54:40

Specialpedagog

Som specialpedagoger är vår uppgift att vara en extra resurs. Till oss kan du vända dig om du upplever svårigheter i din studiesituation. Tillsammans med dig gör vi en plan över hur du ska nå kunskapskraven och få en hanterbar skolvardag.

2020-08-10 11:53:16

Skolsköterska/Skolläkare

Skolhälsovården är framförallt förebyggande. Eleverna erbjuds ett hälsobesök under sin gymnasietid

2020-08-10 11:47:16

Urvalskriterier vid skolplacering

Så långt det är möjligt ska eleven placeras på den skola som du som vårdnadshavare önskar. Ibland kan det hända att en skola får fler ansökningar än det finns plats till. I dessa fall placeras några av eleverna på andra skolor enligt fastställda principer.

2020-08-10 10:51:30

Önnestads skola

Önnestads skola ligger ungefär en mil väster om Kristianstad i en idyllisk miljö. Skolan har cirka 330 elever och bedriver undervisning i årskurserna F-9 och fritidshem för barn i åldrarna 6 till 12 år.

2020-08-10 08:48:25