Din sökning på ever gav 266 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

El- och energiprogrammet

Ett yrkesförberedande program för dig som vill utbilda dig inom det eltekniska området. Efter utbildningen kan du arbeta som elektriker eller vid något företag som levererar elkraft. Du kan också arbeta med installation och service.

2020-01-22 10:49:51

Mötesplats Everöd

Vi erbjuder dig som senior möjlighet till social gemenskap, kulturarrangemang, skapande verksamheter och möjlighet till fysisk aktivitet.

2020-01-22 08:10:15

Program Everöd Februari 2020.pdf (345 KB)

program_everod_februari20

2020-01-22 08:09:25

Skolsystem

I våra kommunala förskolor och skolor använder vi digitala skolsystem för kommunikation mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. I skolsystemen kan du ta del av information från pedagoger, anmäla frånvaro och följa din eller dina barns kunskapsutveckling.

2020-01-21 14:28:36

Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskola

Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola görs i appen Tieto Edu.

2020-01-21 14:23:13

Kiaby skola

Kiaby skola har elever i årskurs F-6 och ligger 15 km nordost om Kristianstad. Här finns också fritidshem för de som behöver. Vi har ett nära samarbete med bygden och företagen på orten.

2020-01-21 11:24:32

Inflytande och samverkan

Från det att barnet börjar på förskola tills att det blir myndigt samverkar pedagoger med både vårdnadshavare och elever. Samverkan sker på många olika sätt och är viktig för barnets utveckling och lärande.

2020-01-21 10:48:07

Sånnaskolan

Sånnaskolan i Åhus är skolan med varm och vänlig atmosfär, där elever och personal trivs och elevernas måluppfyllelse är hög. Vi har elever i förskoleklass upp till årskurs 9. På skolan finns också Kristianstads enda kommunala Montessoriskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9.

2020-01-21 09:05:48

Avgifter

Avgiften är en kostnad som beräknas utifrån hushållets inkomst och antal barn i hushållet som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Den betalas 12 månader om året. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutas av kommunfullmäktige.

2020-01-17 15:35:52

Prao i grundskolan

I årskurs 8 får elever i Kristianstads kommun prova på hur det är att arbeta. De får prova olika yrken och får erfarenheter som de har med sig resten av livet. De arbetsplatser som erbjuder praoplats gör en viktig insats för ungas framtida yrkesliv.

2020-01-17 10:39:28