Din sökning på ever gav 26 träffar inom Omsorg och hjälp.

Sortera efter datum eller relevans.

Skattecaféet

Skattecaféets dagliga verksamhet som är integrerad på Skatteverket i Kristianstad. Verksamheten riktar sig till dig som har en intellektuell funktionsvariation eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

2021-04-01 14:46:39

Mat och måltider

Kost- och restaurangenheten lagar mat till vård- och omsorgsboenden, skolor, förskolor och till dig som får mat levererad hem.

2021-03-17 08:39:01

Om Mindset

Med Mindset vill vi sprida en inställning som leder till att fler ungdomar deltar aktivt i det samhälle som de idag lever utanför.

2021-03-16 11:06:08

Matdistribution

För dig som inte kan laga din mat eller ta dig till någon av våra restauranger, finns det möjlighet att få varm eller kyld mat levererad till det egna hemmet.

2021-03-11 11:05:05

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till Arbete och välfärdsförvaltningen. Du kan även ansöka om hjälp med din familjesituation om du upplever att ni har problem som påverkar barnet/barnen.

2021-03-04 15:26:47

Tyggårdsgruppen

Tyggårdsgruppen erbjuder samtal för dig som fyllt 18 och upplever att du fastnat i din situation och vill komma vidare. Kom ihåg att även en resa på tusen mil börjar med ett enda steg.

2021-02-26 14:07:58

Mötesplats Norreport

Mötesplats Norreport är en verksamhet som riktar sig till dig, som lever exempelvis med beroende eller psykisk ohälsa. Hos oss kan du prata och umgås med andra. Vi har gruppverksamhet med olika teman.

2021-02-26 14:04:42

Psykisk ohälsa

Om du lever med psykisk ohälsa kan du få stöd och hjälp. Våra verksamheter riktar sig till barn, unga och vuxna.

2021-02-26 14:04:19

Invandring och integration

Att mötas är integration. I Kristianstad lever människor med olika bakgrund och erfarenheter och för att ta tillvara på mångfalden behöver vi mötas.

2021-02-23 09:33:34

Våld och hot

Du som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande med allvarliga konflikter eller som själv utövar våld kan få hjälp. Förutom rådgivning kan du få praktisk hjälp och skydd i en akut situation. Hjälp finns för dig, oavsett ålder och sexuell läggning.

2021-02-22 11:25:36