Din sökning på ever gav 7 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Utvecklingsavdelningens uppdrag

Utvecklingsavdelningens uppdrag ska främja en likvärdig utbildning och leda till en ökad måluppfyllelse för barn och elever. Arbetet ska utgå från identifierade behov, vara förebyggande, hälsofrämjande och öka kvaliteten på undervisningen.

2022-01-13 09:40:01

Befolkning

Kristianstads kommun har drygt 86 000 invånare. Drygt hälften av invånarna, omkring 46 000, bor i staden Kristianstad. Till ytan är Kristianstad den största kommunen i Skåne om man räknar med vattendragen.

2022-01-07 08:52:40

Undersökningar, enkäter

Vi genomför regelbundet undersökningar för att få veta hur medborgarna upplever vår verksamhet. Undersökningarna ligger till grund för kommunens utvecklingsarbete.

2021-12-13 09:27:26