Din sökning på ever gav 9 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Lingenässkolan

Den nya Lingenässkolan på Näsby har fått starttillstånd och planeringen pågår. Fullt utbyggd kommer den att inrymma 800 elever från förskoleklass till årskurs 6.

2019-04-24 08:53:28

Arkiverad Ljus över Kristianstad

Upplever du att det har varit extra ljust kring Söder i Kristianstad? Det är inget himlafenomen, utan de nya belysningsmasterna på Kristianstads arenaområde som kalibreras.

2018-03-19 10:48:56

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas. Nybyggnadskartan beställer du hos oss och den kan levereras digitalt och i pappersformat.

2019-03-01 10:04:31

Förorenat dricksvatten i Everöd 2015

I juni 2015 upptäcktes föroreningar i dricksvattnet som distribuerades från Everöds vattenverk.

2019-01-24 08:34:15

Hundar och katter

När du skaffar ett husdjur tar du på dig ett ansvar för att djuret har det bra. Här får du information om vad du ska tänka på när du har en hund eller katt. Här finns också information för dig som upplever att du blir störd av exempelvis grannens hund eller katt.

2019-02-08 08:55:48

Arkiverad Falsk personal

Tyvärr får vi med jämna mellanrum rapporter om att personer säger att de kommer från kommunen för att luras. Det har nyligen hänt i Everöd och Tollarp. När kommunens personal gör hembesök kan vi alltid legitimera oss. Detta gäller såväl teknisk personal som personal i omsorgen.

2019-04-04 13:43:11

IT-infrastruktur

Här presenteras våra bredbandssorter och vilka dess leverantörer är. Listan uppdateras efterhand då vi får in ny information. Den som bor i närheten av en av dessa orter tillhör närmaste station.

2019-07-08 09:08:45

Sånnaskolan

Sommaren 2015 flyttades Sånnaskolans elever till paviljonger på skolgården på grund av fukt- och mögel i skolbyggnadens stomme. Nu byggs en helt ny skola på befintlig plats och den ska stå färdig till höstterminen 2020.

2018-10-09 08:52:07

Hälsoskydd

Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, radon, fukt, mögel eller dålig ventilation. Om du upplever problem som du känner kan vara en hälsorisk har du möjlighet att lämna in ett klagomål till kommunen.

2019-05-29 13:47:00