Din sökning på ever gav 115 träffar inom Barn och utbildning.

Sortera efter datum eller relevans.

Huaröds skola

Huaröds skola är en liten byskola med årskurserna F-3 som är belägen högst upp på Linderödsåsen, ca 30 km söder om Kristianstad. Vi är en liten skola med ca 20 elever. Vi har en välfungerande föräldraförening.

2020-03-20 15:23:14

Skolskjuts och skolresor

Många av våra elever tar sig till och från skolan med buss. Inom verksamheterna görs också utfärder med buss eller tåg.

2020-03-18 09:39:13

Busskort, gymnasiekort

Om du är folkbokförd i Kristianstads kommun och har mer än 6 kilometer till skolan är du berättigad ett busskort. Kommunen ansvarar för gymnasieelevers resor fram till första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

2020-03-16 10:20:00

Film om förskoleverksamhet översatt på olika språk

Här kan du se en film om Kristianstads kommuns förskoleverksamhet. Filmen finns på engelska, arabiska och somaliska. Filmen finns också på svenska under Förskola.

2020-03-15 18:53:57

Likabehandling

Alla barn och elever ska få lov att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Ingen ska behöva känna sig mobbad av andra. Förskolor och skolor gör en plan som ska förebygga diskriminering och kränkande behandling och främja likabehandling.

2020-03-15 18:47:50

Elevhälsa

Alla elever möter under sin skoltid vuxna som ingår i elevhälsan. Framför allt är det kanske skolsköterskan och specialpedagogen, men eleverna möter också kuratorer, skolpsykologer och skolläkare.

2020-03-15 12:24:08

Ängsskolans grundsärskola

Skolan är en grundsärskola med fritidshem för elever med autismspektrumtillstånd och även flerfunktionshinder som grav synnedsättning eller blindhet. Personalen har hög kompetens för att arbeta med dessa elever i ett nära samarbete med vårdnadshavare.

2020-03-15 12:09:30

Grundsärskola

I Kristianstad finns fyra grundsärskolor för elever i förskoleklass och årskurs 1 till och med årskurs 9.

2020-03-15 12:03:46

Egenvård i förskola eller skola

Ibland behöver barn och elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i förskola eller skola. I de fall det är aktuellt med egenvård kontaktar du förskolan eller skolan för att gå igenom egenvården och dokumentera.

2020-03-14 13:40:33

Trygghet, trivsel och säkerhet

Att vara trygg och att trivas är en förutsättning för lärande. På våra förskolor och skolor arbetar vi på olika sätt med detta. Förskolan och skolan är barns och elevers arbetsmiljö.

2020-03-14 12:59:13