Din sökning på ever gav 131 träffar inom Barn och utbildning.

Sortera efter datum eller relevans.

Slättängsskolan

Slättängsskolan har elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är uppdelad i en F-6 del med inriktningen ”kultur – språk och kommunikation", samt en 7-9 del som även har handbollsprofil.

2021-01-27 13:49:11

Öllsjöskolan

Öllsjöskolan ligger väster om Kristianstad i ett villakvarter. Vi har ungefär 500 elever och bedriver undervisning i årskurs F-9. Vi erbjuder också fritidshem för de barn i årskurs F-6 som behöver omsorg efter skoldagens slut.

2021-01-27 13:39:40

Praktik i skolan

Elever i grund-, gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola gör vissa praktikperioder inom utbildningens ram. I våra förskolor och skolor tar vi också emot studerande som gör sin praktik.

2021-01-27 10:34:24

Elevhälsa

Alla elever möter under sin skoltid vuxna som ingår i elevhälsan. Framför allt är det kanske skolsköterskan och specialpedagogen, men eleverna möter också kuratorer, skolpsykologer och skolläkare.

2021-01-27 10:32:47

Gymnasieskola: Anmälan om att hämta lunchlådor för gymnasieelever

Går du i gymnasiet och vill hämta lunchlåda? Anmäl i vår e-tjänst.

2021-01-25 13:38:31

Grundskola: Anmälan om att hämta lunchlådor för högstadieelever

Är du högstadieelev och vill hämta lunchlåda? Anmäl i vår e-tjänst.

2021-01-25 13:37:34

Ängsskolans grundsärskola

Skolan är en grundsärskola med fritidshem för elever med autismspektrumtillstånd och även flerfunktionshinder som grav synnedsättning eller blindhet. Personalen har hög kompetens för att arbeta med dessa elever i ett nära samarbete med vårdnadshavare.

2021-01-25 11:31:03

Välja skola inför årskurs 7

Det år eleven till hösten ska börja i årskurs 7 finns möjlighet att göra ett skolval genom att ansöka via vår e-tjänst 1-12 mars 2021. Elever som i dag går på en F-9 skola har en reserverad plats i åk 7 på nuvarande skola även om inget aktivt val görs.

2021-01-25 06:00:21

Återgång till närundervisning i skolorna

Vårterminen inleddes med undervisning på distans för såväl gymnasieeleverna som högstadieeleverna. Nu planeras för successiv återgång för till närundervisning helt i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

2021-01-22 10:00:21

Lunchlåda till elever som läser på distans

Både gymnasieelever och högstadieelever som kommer att börja sin vårtermin på distans erbjuds lunchlåda. Lunchlådorna kommer att kunna hämtas på en plats eller skola så nära hemmet som möjligt.

2021-01-22 09:57:54