Din sökning på ever gav 293 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Grundskola: Ansökan till lovskola på sommaren, årskurs 8-9, blankett

Blanketten används för att ansöka till lovskola på sommaren för elever i årskurs 8-9.

2021-03-09 15:20:08

Gymnasieskola: Inackorderingstillägg: Ansökan

Elever i kommunala gymnasieskolor kan söka stöd för boende, uppehälle och resor.

2021-03-25 10:09:34

Fristående verksamhet: Ansökan tilläggsbelopp, förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, blankett

Ansök om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av omfattande särskilt stöd.

2019-01-08 15:22:08

Fristående verksamhet: Skolpliktsanmälan till hemkommun för elever vid fristående skolor

Skolpliktsanmälan till hemkommun för elever vid fristående skolor.

2019-03-11 13:36:05

Grund- och gymnasiesärskola: Skolskjuts, ansökan, blankett

Blanketten används för ansökan av skolskjuts för elever i grund- och gymnasiesärskolan.

2020-04-14 09:17:29

Fristående verksamhet: Ansökan tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola, blankett

Ansök om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av omfattande särskilt stöd.

2019-11-20 09:43:58

Fristående verksamhet: Lämna in månadsrapport

För att få bidrag av oss måste er verksamhet rapportera in vilka inskrivna barn och elever ni har.

2018-11-02 07:32:05

Gymnasieskola: Anmälan om att hämta lunchlådor för gymnasieelever

Går du i gymnasiet och vill hämta lunchlåda? Anmäl i vår e-tjänst.

2021-01-25 13:38:31

Val av hemtjänstleverantör

Du som har blivit beviljad hemtjänst har möjlighet att välja utförare.

2019-09-17 09:03:18

Grundskola: Ansökan till lovskola på sommaren för nyanlända, blankett

Blanketten används för ansökan till lovskola på sommaren för nyanlända elever i årskurs 6-9.

2021-03-09 15:20:40