Din sökning på ever gav 267 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan på Söderportgymnasiet är en gymnasieskola för elever med särskilda behov. Vi arbetar för trygga elever med möjlighet till ett framgångsrikt vuxenliv.

2020-01-23 08:42:51

Ung företagsamhet (UF)

UF-företagande är en processutbildning som omfattar ett läsår. Under det här läsåret driver eleverna ett UF-företag inom ramen för sin gymnasieutbildning

2020-01-14 12:39:49

Skolskjuts

För elever som behöver skolskjuts och som åker på de ordinarie skolskjutsturerna behöver vårdnadshavare inte ansöka om skolskjuts. Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. De som bor utanför ordinarie sträckor och är skolskjutsberättigade kan kontakta oss.

2020-01-16 13:42:44

Upphandling och inköp

Varje år köper Kristianstads kommun varor och tjänster för ungefär 1 miljard kronor. Vi strävar alltid efter att hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, för att leverera en god service till våra medborgare.

2020-01-22 13:31:51

Gällande ramavtal

Kommunen har ramavtal med externa leverantörer av varor och tjänster. Här hittar du en förteckning över alla våra ramavtal.

2019-11-04 16:21:02

Tyggårdsgruppen

Tyggårdsgruppen erbjuder samtal för dig som fyllt 18 och upplever att du fastnat i din situation och vill komma vidare. Kom ihåg att även en resa på tusen mil börjar med ett enda steg.

2020-01-02 08:57:43

"Vi som bygger hus upplever att Kristianstad växer fort"

: Kristianstad växer. Det är Fiskarhedenvillans Peter Wrem Carlsen den första att skriva under på: ”Vi som bygger hus här upplever att staden växer väldigt fort.”

2019-11-21 15:38:15

Hälsoskydd

Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, radon, fukt, mögel eller dålig ventilation. Om du upplever problem som du känner kan vara en hälsorisk har du möjlighet att lämna in ett klagomål till kommunen.

2019-11-07 09:02:25

Lagstiftning

Kommunen har det yttersta ansvaret för att barn och vuxna som lever med våld i nära relation får det stöd och den hjälp de behöver.

2020-01-16 11:32:37

Jobba som legitimerad lärare

Vi söker ständigt legitimerade lärare då Kristianstads kommun växer och även antalet elever.

2019-10-22 14:50:37