Din sökning på ever gav 267 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Prao i grundskolan

I årskurs 8 får elever i Kristianstads kommun prova på hur det är att arbeta. De får prova olika yrken och får erfarenheter som de har med sig resten av livet. De arbetsplatser som erbjuder praoplats gör en viktig insats för ungas framtida yrkesliv.

2020-01-17 10:39:28

Utvecklingsavdelningens uppdrag

Det pågår ständigt utvecklingsarbete på förskolor och skolor för att förbättra resultaten för barn, elever och studerande. I Kristianstads kommun bedrivs ett flertal övergripande utvecklingsinsatser som alla utgår från såväl nationella som lokala styrdokument.

2019-12-09 14:13:14

Skogåsa

Skogåsa är ett vård- och omsorgsboende som ligger i natursköna byn Everöd söder om Kristianstad. Vi strävar efter rätt kvalitet i varje möte.

2019-12-06 14:05:17

Familjeföreställningar våren

Vårens familjeföreställningar bjuder på kläder som lever sitt eget liv, stjärnor i alla dess slag, dans, rytm och interaktivt skoj! Arrangemangen har ålders-rekommendationer, se respektive föreställning.

2019-11-25 15:31:11

Sånnaskolan

Sånnaskolan i Åhus är skolan med varm och vänlig atmosfär, där elever och personal trivs och elevernas måluppfyllelse är hög. Vi har elever i förskoleklass upp till årskurs 9. På skolan finns också Kristianstads enda kommunala Montessoriskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9.

2020-01-27 11:12:52

Slättängsskolan

Slättängsskolan har elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är uppdelad i en F-6 del med inriktningen ”kultur – språk och kommunikation", samt en 7-9 del som även har handbollsprofil.

2020-01-27 11:11:00

Elevhälsa

Alla elever möter under sin skoltid vuxna som ingår i elevhälsan. Framför allt är det kanske skolsköterskan och specialpedagogen, men eleverna möter också kuratorer, skolpsykologer och skolläkare.

2019-09-18 11:03:13

Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskola

Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola görs i appen Tieto Edu.

2019-10-10 11:27:22

Ekonomi, studiebidrag

Som elev i gymnasieskola finns ett antal olika bidrag. Studiebidrag kommer automatiskt. De elever som studerar på annan ort än hemorten och behöver bo på studieorten kan få ekonomiskt stöd.

2020-01-07 09:54:54

Inackordering

De elever som studerar på annan ort än hemorten och behöver bo på studieorten kan få ekonomiskt stöd. Detta gäller för elever i kommunala gymnasieskolor samt i kommunal vuxenutbildning. Elever som går på fristående gymnasieskolor eller på folkhögskolor ansöker om ekonomiskt stöd hos CSN.

2020-01-01 01:00:20