Din sökning på ever gav 280 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Gymnasieskola: Inackorderingstillägg: Ansökan

Elever i kommunala gymnasieskolor kan söka stöd för boende, uppehälle och resor.

2022-04-27 12:42:47

Fristående verksamhet: Ansökan tilläggsbelopp, förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, blankett

Ansök om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av omfattande särskilt stöd.

2022-03-02 14:14:53

Grundskola: Ansökan till lovskola på sommaren, årskurs 8-9, blankett

Blanketten används för att ansöka till lovskola på sommaren för elever i årskurs 8-9.

2021-03-09 15:20:08

Olycksfallsförsäkring för barn och elever: Anmäl skada

Vid olycksfallsskada eller men efter olycka anmäler du det till vårt försäkringsbolag, Protector.

2018-11-30 08:33:25

Val av hemtjänstleverantör

Du som har blivit beviljad hemtjänst har möjlighet att välja utförare.

2022-02-16 14:19:38

Gymnasieskola: Inackorderingstillägg: Ansökan, blankett

Elever i kommunala gymnasieskolor kan söka stöd för boende, uppehälle och resor.

2021-03-25 10:11:20

Fristående verksamhet: Skolpliktsanmälan till hemkommun för elever vid fristående skolor

Skolpliktsanmälan till hemkommun för elever vid fristående skolor.

2022-03-02 14:08:36

Fristående verksamhet: Ansökan tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola, blankett

Ansök om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av omfattande särskilt stöd.

2019-11-20 09:43:58

Grund- och gymnasiesärskola: Skolskjuts, ansökan, blankett

Blanketten används för ansökan av skolskjuts för elever i grund- och gymnasiesärskolan.

2020-04-14 09:17:29

Fristående verksamhet: Lämna in månadsrapport

För att få bidrag av oss måste er verksamhet rapportera in vilka inskrivna barn och elever ni har.

2022-01-27 08:08:03