Din sökning på enskilt avlopp gav 8 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

M3_enskilt_avlopp.pdf

Enskilt avlopp

2016-11-17 17:13:38

Avlopp

I de kommunala avloppsreningsverken tar vi hand om avloppsvattnet från hushåll och renar det. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan.

2017-05-23 11:35:12

Kvalitetsforsakran_enskilt_avlopp.pdf

Enskilt avlopp: Kvalitetsförsäkran, blankett

2017-01-19 15:23:20

Så här ansöker du om tillstånd

Vi rekommenderar att du redan i planeringsstadiet kontaktar en entreprenör som kan hjälpa dig. Entreprenören kan ta fram förslag på reningsanläggning och hjälpa dig med ansökan.

2017-03-10 12:58:37

M3_enskilt_avlopp.pdf

Enskild avloppsanläggning: Ansökan, blankett

2017-01-19 15:18:49

Eget avlopp

Om du bor på landsbygden har du förmodligen enskilt avlopp. I kommunen finns cirka 8000 hushåll med eget avlopp. Du som äger en fastighet med enskilt avlopp är ansvarig för att reningen är bra. Reningskraven på avlopp är till för att skydda sjöar och vattendrag från övergödning.

2017-06-09 13:39:24

Avgifter

Avgifterna för att ansluta sig till, och att använda, kommunalt vatten och avlopp varierar beroende på ett antal faktorer kopplade till din fastighet. För enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning finns det en kostnad för att ansöka om att anlägga eller bygga om avloppet.

2017-06-08 10:59:10

Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Efter användning blir det avloppsvatten som måste renas innan det får släppas ut i naturen igen. Många har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har egen vattenbrunn och avloppshantering.

2017-06-28 10:41:16