Din sökning på enskilt avlopp gav 19 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Enskilt avlopp: Kvalitetsförsäkran, blankett

För kontroll av anläggningsarbetet ska du skicka in en kvalitetsförsäkran.

2019-01-14 12:33:59

Enskilt avlopp: Anläggning, ansökan, blankett

Ska du bygga nytt eller göra om ditt enskilda avlopp ansöker du här.

2018-12-18 15:51:31

Enskilt avlopp, längre tömningsintervall för slamavskiljare: Ansökan

Du kan förlänga tömningsintervallet till vartannat år genom att ansöka här.

2018-11-02 08:46:34

Enskilt avlopp, eget omhändertagande av toalettavfall och slam: Ansökan

Vill du ta hand om ditt eget toalettavfall och slam? Du kan ansöka om tillstånd i högst 5 år.

2018-11-02 08:45:51

Enskilt avlopp: Längre tömningsintervall för slamavskiljare, ansökan, blankett

Du kan förlänga tömningsintervallet till vartannat år genom att ansöka här.

2018-10-25 11:32:17

Så här ansöker du om tillstånd

Vi rekommenderar att du redan i planeringsstadiet kontaktar en entreprenör som kan hjälpa dig. Entreprenören kan ta fram förslag på reningsanläggning och hjälpa dig med ansökan.

2018-03-14 17:06:24

Avlopp

I de kommunala avloppsreningsverken tar vi hand om avloppsvattnet från hushåll och renar det. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan.

2018-04-18 10:45:50

Eget avlopp

Om du bor på landsbygden har du förmodligen enskilt avlopp. I kommunen finns cirka 8000 hushåll med eget avlopp. Du som äger en fastighet med enskilt avlopp är ansvarig för att reningen är bra. Reningskraven på avlopp är till för att skydda sjöar och vattendrag från övergödning.

2019-01-14 10:14:46

Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det blir sedan avloppsvatten som ska renas innan det släpps till naturen igen. Många har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har eget vatten och avlopp.

2018-02-21 15:09:50