Din sökning på enskilt avlopp gav 17 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Enskilt avlopp, längre tömningsintervall för slamavskiljare: Ansökan

Du kan förlänga tömningsintervallet till vartannat år genom att ansöka här.

2018-11-02 08:46:34

Enskilt avlopp: Anläggning, ansökan, anmälan, blankett

Ska du bygga nytt eller göra om ditt enskilda avlopp ansöker du här.

2018-11-30 10:06:55

Enskilt avlopp: Längre tömningsintervall för slamavskiljare, ansökan, blankett

Du kan förlänga tömningsintervallet till vartannat år genom att ansöka här.

2018-10-25 11:32:17

Enskilt avlopp, eget omhändertagande av toalettavfall och slam: Ansökan

Vill du ta hand om ditt eget toalettavfall och slam? Du kan ansöka om tillstånd i högst 5 år.

2018-11-02 08:45:51

Avlopp

I de kommunala avloppsreningsverken tar vi hand om avloppsvattnet från hushåll och renar det. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan.

2018-04-18 10:45:50

Så här ansöker du om tillstånd

Vi rekommenderar att du redan i planeringsstadiet kontaktar en entreprenör som kan hjälpa dig. Entreprenören kan ta fram förslag på reningsanläggning och hjälpa dig med ansökan.

2018-03-14 17:06:24

Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det blir sedan avloppsvatten som ska renas innan det släpps till naturen igen. Många har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har eget vatten och avlopp.

2018-02-21 15:09:50

Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna för att ansluta sig till, och att använda, kommunalt vatten och avlopp varierar beroende på ett antal faktorer kopplade till din fastighet. För enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning finns det en kostnad för att ansöka om att anlägga eller bygga om avloppet.

2018-11-07 10:33:33