Din sökning på enskilt avlopp gav 11 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Så här ansöker du om tillstånd

Vi rekommenderar att du redan i planeringsstadiet kontaktar en entreprenör som kan hjälpa dig. Entreprenören kan ta fram förslag på reningsanläggning och hjälpa dig med ansökan.

2018-03-14 17:06:24

Avlopp

I de kommunala avloppsreningsverken tar vi hand om avloppsvattnet från hushåll och renar det. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan.

2018-04-18 10:45:50

Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna för att ansluta sig till, och att använda, kommunalt vatten och avlopp varierar beroende på ett antal faktorer kopplade till din fastighet. För enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning finns det en kostnad för att ansöka om att anlägga eller bygga om avloppet.

2018-03-13 08:16:54

Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det blir sedan avloppsvatten som ska renas innan det släpps till naturen igen. Många har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har eget vatten och avlopp.

2018-02-21 15:09:50

Eget avlopp

Om du bor på landsbygden har du förmodligen enskilt avlopp. I kommunen finns cirka 8000 hushåll med eget avlopp. Du som äger en fastighet med enskilt avlopp är ansvarig för att reningen är bra. Reningskraven på avlopp är till för att skydda sjöar och vattendrag från övergödning.

2018-03-14 17:05:10

Information om små avloppsanläggningar (infoblad) (831 KB)

Information om regler och reningstekniker för enskilda avlopp

2016-11-17 16:44:38

Policy för reningskrav på små avlopp (17 KB)

Kristianstads kommun policy för bedömning av reningskrav på enskilda avlopp

2017-02-02 15:24:15

Vilken reningsteknik ska jag välja, infoblad (914 KB)

Broschyr om teknikval för enskilda avlopp

2017-02-02 13:17:02

Bedömningsgrunder för enskilda avlopp (1,77 MB)

Bedömningsgrunder för reningskrav på enskilda avlopp

2017-02-02 15:22:25

M3_ansokan_anmalan_enskilt_avlopp_.pdf (337 KB)

Blankett för ansökan eller anmälan för enskilt avlopp

2018-07-18 14:07:29