Din sökning på enskilt avlopp gav 16 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Enskilt avlopp: Kvalitetsförsäkran

För kontroll av anläggningsarbetet ska du skicka in en kvalitetsförsäkran

2022-03-01 14:54:47

Enskilt avlopp: Anläggning, ansökan, blankett

Ska du bygga nytt eller göra om ditt enskilda avlopp ansöker eller anmäler du här.

2023-08-31 15:28:47

Enskilt avlopp, längre tömningsintervall för slamavskiljare: Ansökan

Du kan förlänga tömningsintervallet till vartannat år genom att ansöka här.

2022-03-09 16:10:10

Enskilt avlopp, eget omhändertagande av toalettavfall och slam: Ansökan, blankett

Vill du ta hand om ditt eget toalettavfall och slam? Du kan ansöka om tillstånd i högst 5 år.

2023-09-05 08:19:36

Avgifter för enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar ut en avgift för handläggning av avloppsärenden.  Hur mycket vi tar betalt varierar beroende på vad som ska göras.

2023-01-01 00:00:22

Så här ansöker du om tillstånd för enskilt avlopp

Vi rekommenderar att du redan i planeringsstadiet kontaktar en entreprenör som kan hjälpa dig. Entreprenören kan ta fram förslag på reningsanläggning och hjälpa dig med ansökan och kvalitetsförsäkran.

2023-06-05 12:06:50

Avlopp

I de kommunala avloppsreningsverken tar vi hand om och renar avloppsvattnet från hushåll. Avlopp från industrier kan tas emot genom särskilda avtal. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan.

2022-07-05 15:18:05

Eget avlopp

Om du bor på landsbygden har du förmodligen enskilt avlopp. I kommunen finns cirka 8000 hushåll med eget avlopp. Här får du information om kraven för enskilda avlopp och hur du ansöker om tillstånd.

2023-08-15 13:13:40

Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna för att ansluta sig till, och för att använda, kommunalt vatten och avlopp varierar beroende på ett antal faktorer kopplade till din fastighet. För enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning finns det en kostnad för att ansöka om att anlägga eller bygga om avloppet.

2023-07-03 09:25:31

Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det blir sedan avloppsvatten som ska renas innan det släpps till naturen igen. Många har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har eget vatten och avlopp.

2023-05-02 10:24:47