Din sökning på enskilt avlopp gav 20 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Enskilt avlopp: Kvalitetsförsäkran, blankett

För kontroll av anläggningsarbetet ska du skicka in en kvalitetsförsäkran.

2020-03-25 13:24:57

Enskilt avlopp: Anläggning, ansökan, blankett

Ska du bygga nytt eller göra om ditt enskilda avlopp ansöker eller anmäler du här.

2020-08-27 16:16:19

Enskilt avlopp: Kvalitetsförsäkran, e-tjänst

För kontroll av anläggningsarbetet ska du skicka in en kvalitetsförsäkran

2019-11-28 13:10:22

Enskilt avlopp, längre tömningsintervall för slamavskiljare: Ansökan, e-tjänst

Du kan förlänga tömningsintervallet till vartannat år genom att ansöka här.

2019-05-14 11:28:50

Enskilt avlopp: Eget omhändertagande av toalettavfall och slam, ansökan, blankett

Du ska göra en ansökan om du själv vill ta hand om slam eller toalettavfall.

2019-03-25 13:37:20

Enskilt avlopp: Längre tömningsintervall för slamavskiljare, ansökan, blankett

Du kan förlänga tömningsintervallet till vartannat år genom att ansöka här.

2020-12-30 08:51:59

Enskilt avlopp, eget omhändertagande av toalettavfall och slam: Ansökan, e-tjänst

Vill du ta hand om ditt eget toalettavfall och slam? Du kan ansöka om tillstånd i högst 5 år.

2019-05-14 11:29:38

Så här ansöker du om tillstånd för enskilt avlopp

Vi rekommenderar att du redan i planeringsstadiet kontaktar en entreprenör som kan hjälpa dig. Entreprenören kan ta fram förslag på reningsanläggning och hjälpa dig med ansökan och kvalitetsförsäkran.

2021-02-01 14:13:59

Avlopp

I de kommunala avloppsreningsverken tar vi hand om och renar avloppsvattnet från hushåll. Avlopp från industrier kan tas emot genom särskilda avtal. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan.

2020-02-24 08:52:57

Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det blir sedan avloppsvatten som ska renas innan det släpps till naturen igen. Många har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har eget vatten och avlopp.

2020-09-17 15:22:44