Din sökning på dokumenthanteringsplan gav 11 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Dokumenthanteringsplan

Enligt det kommunala arkivreglementet (KFS 2005:452) 5§ ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga myndigheter. En dokumenthanteringsplan beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i verksamheten och hur dessa hanteras. Planen ska ses över och revideras årligen.

2022-09-29 12:11:51

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden.pdf

2018-02-20 14:14:50

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden.pdf

2017-12-21 13:43:19

Dokumenthanteringsplan för Arbete och välfärdsnämnden 2022.pdf

2022-05-24 16:11:23

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden 2020-02-26.pdf

2020-08-31 13:04:47

Dokumenthanteringsplan för Tekniska nämnden.pdf

2018-01-17 10:27:22

Dokumenthanteringsplan för Räddningsnämnden.pdf

2020-03-03 11:01:05

Dokumenthanteringsplan för Valnämnden.pdf

2019-06-20 21:47:13

Dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden.pdf

2018-08-29 11:39:06

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen.pdf

2020-04-01 14:18:09