Din sökning på dokumenthanteringsplan gav 11 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Dokumenthanteringsplan för Arbete och välfärdsnämnden 4.0 2020.pdf

2020-07-01 12:55:32

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden.pdf

2018-02-20 14:14:50

Dokumenthanteringsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-01-25.pdf

2019-02-06 15:55:44

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden.pdf

2017-12-21 13:43:19

Dokumenthanteringsplan för Tekniska nämnden.pdf

2018-01-17 10:27:22

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen.pdf

2020-04-01 14:18:09

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden.pdf

Dokumenthanteringsplan för Omsorgsförvaltningen, antagen 2017-12-14.

2018-02-23 08:43:09

Dokumenthanteringsplan för Valnämnden.pdf

Dokumenthanteringsplanen styr vilka av valnämndens handlingar som ska bevaras och vilka som får gallras, det vill säga slängas.

2019-06-20 21:47:13

Dokumenthanteringsplan för Räddningsnämnden.pdf

2020-03-03 11:01:05

Dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden.pdf

2018-08-29 11:39:06