9994 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Sven-Ove Reimers

Sverigedemokraterna. AB Allön, Revisor. AB Kristianstadsbyggen, Revisor. C4 Elnät AB, Revisor. C4 Energi AB, Revisor. C4 Parkerings Aktiebolag, Revisor. Kommunrevisionen, Ledamot. Kristianstads Biogas AB, Revisor. Kristianstads Renhållnings AB, Revisor. Specialfastigheter i Kristianstad AB, Revisor.

2021-05-03 11:22:51

Torgil Rundcrantz

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot.

2021-05-03 11:24:40

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden har det politiska ansvaret för räddningstjänst i kommunen. Räddningsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

2021-05-03 10:04:24

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har det politiska ansvaret att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Det innebär att vi ska förhindra att personer som inte själv kan ta tillvara sin rätt missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

2021-05-03 10:04:25

Lingenäs grundsärskola

Lingenässkolan ligger ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. Den stod klar hösten 2019 och är en F-6 skola med såväl grundsärskola som grundskola och fritidsverksamhet.

2021-09-13 11:33:51

Eva Gustavsson

Centerpartiet. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot.

2021-05-03 10:36:25

Bokliv

För många är sommaren att läsa många böcker. På stranden, i hängmattan, i soffan, ja var som helst där lusten på en bok kan falla in.

2021-06-09 14:25:18

Björn Jönsson

Socialdemokraterna. Kultur- och fritidsnämnden, Ersättare.

2021-05-03 10:36:20