8951 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Handslag_trygghet_Kristianstad_191219.pdf (813 KB)

Politiskt handslag om trygghet

2020-01-14 10:35:32

Uppskjuten_skolplikt.pdf (1,6 MB)

Ansökan och beslut om uppskjuten skolplikt, blankett

2018-03-12 08:13:22

Lex Sarah-sammanställning första kvartalet 2019 (235 KB)

Lex Sarah-sammanställning kvartal 1 2019

2019-05-14 10:33:01

Kungörelse om granskning.pdf (193 KB)

2016-12-20 14:17:43

Medlemsförmåner (207 KB)

Medlemsförmåner

2018-10-09 14:39:01

Ansokan anstand redovisning_blankett_webb.pdf (182 KB)

Ansökan anstånd med redovisning, blankett

2017-01-04 13:44:00

Samrådsinfo.pdf (235 KB)

2017-03-06 11:13:51

Samling för bion 2019 hösten.pdf (288 KB)

Eftermiddagsbio hösten 2019

Bygglov för nybyggnad av tre nätstationer

En ansökan om bygglov för nybyggnad av tre nätstationer har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendena gäller fastigheterna Degeberga 27:69 (östra delen av fastigheten, Bökestorpsvägen 94), Degeberga 69:1 (öster om Degeberga 68:3, Bökestorpsvägen 139) och Bökestorp 2:28...

2019-12-03 13:41:22