8482 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Jan Svensson

Kristdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ersättare. Valberedningen, Ledamot.

2019-06-20 13:16:18

Annelie Fälth Simonsson

Sverigedemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ledamot. Valberedningen, Ledamot.

2019-06-20 13:16:15

Karl Gemfeldt

Centerpartiet. Kommunfullmäktige, Ersättare. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 1:e vice ordförande. Kommunstyrelsens personalutskott, Ersättare. Räddningsnämnden, Ledamot. Valberedningen, Ersättare.

2019-06-20 13:16:13

Gun Åkers

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Valnämnden, Ersättare.

2019-05-16 04:00:31

Johnny Håkansson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare.

2019-05-16 04:00:31

Mikael Nissen

Moderaterna. Byggnadsnämnden, Ersättare. Kommunfullmäktige, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Ledamot.

2019-05-15 04:00:24