8711 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Simon Lennartsson

Moderaterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ersättare.

2019-08-06 15:23:00

Fredrik Winberg

Socialdemokraterna. Byggnadsnämnden, Vice ordförande. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-08-06 15:22:16

Annelie Fälth Simonsson

Sverigedemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ledamot. Valberedningen, Ledamot.

2019-08-06 15:23:05

Johan Kronbäck Angsmo

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ledamot. Valberedningen, Ersättare.

2019-08-06 15:23:09

Urban Andersson

Kristdemokraterna. Byggnadsnämnden, Ersättare.

2019-08-06 15:23:09

Christian Holstein

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Kultur- och fritidsnämnden, Ersättare.

2019-08-06 15:23:09

Martin Hallingström Skoglund

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Tekniska nämnden, Vice ordförande.

2019-08-06 15:23:18

Manal Nasif

Vänsterpartiet. Arbete och välfärdsnämnden, Ersättare.

2019-08-06 15:23:20