8709 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Per-Erik Johansson

Moderaterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott, Ledamot.

2019-08-06 15:22:22

Peter Johansson

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ordförande. Räddningsnämnden, 1:e vice ordförande.

2019-08-06 15:22:32

Henny Tillberg

Liberalerna. Barn- och utbildningsnämnden, Ersättare. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Ersättare.

2019-08-06 15:22:31

Christina Silverbern

Moderaterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-08-06 15:22:28

Alexander Harrison

Kristdemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ersättare. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ersättare.

2019-08-06 15:22:27

Ulrika Tollgren

Socialdemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Vice ordförande. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Vice ordförande. Kommunfullmäktige, Ledamot. Valberedningen, Ledamot.

2019-08-06 15:22:53

Elsebeth Lemche

Kristdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot. Omsorgsnämndens särskilda utskott, Ledamot.

2019-08-06 15:22:51

Per Friberg

Sverigedemokraterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ersättare.

2019-08-06 15:22:59