8617 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Daniél Tejera

Liberalerna. Barn- och utbildningsnämnden, Ordförande. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ordförande. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-11-18 11:36:44

Carl Henrik Nilsson

Sverigedemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot. Räddningsnämnden, Ledamot. Valberedningen, Ledamot.

2019-11-06 03:00:58

Björn Nordeman

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:01:09

Anders Nilsson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot. Omsorgsnämndens särskilda utskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:01:09

Jens Andersson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Tekniska nämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:01:17

Anders Tell

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2:e vice ordförande. Räddningsnämnden, 2:e vice ordförande.

2019-11-06 03:01:43

Maria Nilsson

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Ersättare.

2019-11-06 03:00:45

Ewa Wemby

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-11-06 03:00:58

Ludvig Ceimertz

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens personalutskott, Ledamot.

2019-11-06 03:01:52