8982 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Linnéa Sjögren

Socialdemokraterna. Byggnadsnämnden, Ersättare. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2020-05-30 04:01:38

Carl Henrik Nilsson

Sverigedemokraterna. AB Kristianstadsbyggen, Ledamot. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot. Kristianstads Industribyggnads AB, Ledamot. Kristianstads Kommunföretag AB, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot. Räddningsnämnden, Ledamot. Valberedningen, Ledamot.

2020-05-30 04:01:30

Björn Nordeman

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot.

2020-05-30 04:01:49

Anders Nilsson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot. Omsorgsnämndens särskilda utskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Ledamot.

2020-05-30 04:01:53

Jens Andersson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Kristianstads Renhållnings AB, Ledamot. Tekniska nämnden, Ledamot.

2020-05-30 04:02:03

Maria Nilsson

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Ersättare.

2020-05-30 04:01:02

Ludvig Ceimertz

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens personalutskott, Ledamot.

2020-05-30 04:03:14

Anita Reimers

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot.

2020-05-30 04:00:50

Monica Roos

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot.

2020-05-30 04:02:10

Ewa Wemby

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2020-05-30 04:01:31