8563 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Dan Berger

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Vice ordförande. Kommunstyrelsens personalutskotts ärendeberedning , Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare.

2020-01-09 03:00:34

Shrouq Alarini

Socialdemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ersättare. Kommunfullmäktige, Ersättare.

2020-01-09 03:00:44

Monika Åängasköld

Moderaterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ersättare.

2019-11-06 03:00:59

Jens Nordwander

Socialdemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-11-06 03:00:48

Jan Lindelöf

Socialdemokraterna. Byggnadsnämnden, Ledamot.

2020-01-09 03:00:35

Daniel Jönsson

Moderaterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott, Ersättare.

2019-11-06 03:01:34

Lilian Borén

Socialdemokraterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare.

2019-11-06 03:01:41

Berit Lind

Socialdemokraterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot.

2019-11-06 03:01:27