8632 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Östen Warnhag

Centerpartiet. AB Kristianstadsbyggen, Ledamot.

2019-11-26 03:00:29

Camilla Palm

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Ordförande. Kommunstyrelsens personalutskotts ärendeberedning , Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare.

2019-11-06 03:01:48

Tommy Nilsson

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Vice ordförande. Överförmyndarnämndens ärendeberedning , Ledamot.

2019-11-18 11:36:50

Catarina Palmblad

Socialdemokraterna. AB Kristianstadsbyggen, Vice ordförande.

2019-11-26 03:00:26

Bengt Mohlin

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Kristianstads Renhållnings AB, Ordförande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:01:50

Bo Kron

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:00:46

Henrik Stedt

Kristdemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot.

2019-11-30 03:00:25

Daniel Jönsson

Moderaterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott, Ersättare.

2019-11-06 03:01:34

Lilian Borén

Socialdemokraterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare.

2019-11-06 03:01:41