8745 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Bengt Mohlin

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Kristianstads Renhållnings AB, Ordförande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ledamot.

2020-05-30 04:03:12

Tommy Nilsson

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Vice ordförande.

2020-05-30 04:03:26

Kamilla Danielsson

Liberalerna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare.

2020-05-30 04:02:13

Bo Kron

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot.

2020-05-30 04:01:04

Camilla Palm

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Ordförande. Räddningsnämnden, Ersättare.

2020-06-24 04:00:30

Shrouq Alarini

Socialdemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ersättare. Kommunfullmäktige, Ersättare.

2020-05-30 04:02:52

Ulf Persson

Centerpartiet. Kommunfullmäktige, Ledamot. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ordförande.

2020-05-30 04:02:17

Anders Fredriksson

Liberalerna. AB Kristianstadsbyggen, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Tekniska nämnden, Ledamot.

2020-05-30 04:01:43

Dan Berger

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Vice ordförande. Räddningsnämnden, Ersättare.

2020-05-30 04:01:34

Jens Nordwander

Socialdemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2020-05-30 04:01:08