8626 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Kamilla Danielsson

Liberalerna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare.

2019-11-06 03:01:21

Therese Sturesson

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Vice ordförande.

2019-11-06 03:01:50

Shrouq Alarini

Socialdemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ersättare. Kommunfullmäktige, Ersättare.

2019-11-06 03:01:41

Jan Svensson

Kristdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ersättare. Valberedningen, Ledamot.

2019-11-06 03:01:33

Ulf Persson

Centerpartiet. Kommunfullmäktige, Ledamot. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ordförande.

2019-11-06 03:01:23

Jens Nordwander

Socialdemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-11-06 03:00:48

Mikael Nissen

Moderaterna. Byggnadsnämnden, Ersättare. Kommunfullmäktige, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:00:45

Dan Berger

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Vice ordförande. Kommunstyrelsens personalutskotts ärendeberedning , Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare.

2019-11-06 03:00:59

Anders Fredriksson

Liberalerna. AB Kristianstadsbyggen, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Tekniska nämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:01:05