8711 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Helene Åkesson

Liberalerna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ersättare.

2019-08-06 15:22:50

Margareta Lindquist

Kristdemokraterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott, Ledamot.

2019-08-06 15:22:45

Johannes Bengtegård

Sverigedemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Ersättare.

2019-08-06 15:22:29

Torvald Bennäs

Liberalerna. Kultur- och fritidsnämnden, Ersättare.

2019-08-06 15:22:15

Berit Lundström

Moderaterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot.

2019-08-06 15:23:57

Dan Berger

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Vice ordförande. Räddningsnämnden, Ersättare.

2019-08-06 15:22:52

Jan Svensson

Kristdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ersättare. Valberedningen, Ledamot.

2019-08-06 15:23:24

Therese Sturesson

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Vice ordförande.

2019-08-06 15:23:45

Jens Nordwander

Socialdemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-08-06 15:22:38

Sarah Levin

Vänsterpartiet. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-08-06 15:23:27