8510 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Per-Erik Johansson

Moderaterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott, Ledamot.

2019-08-06 15:22:22

Carl Henrik Nilsson

Sverigedemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot. Räddningsnämnden, Ledamot. Valberedningen, Ledamot.

2019-08-06 15:22:50

Nils-Arne Thuresson

Kristdemokraterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ledamot.

2019-08-06 15:23:25

Björn Nordeman

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot.

2019-09-11 04:00:27

Ewa Wemby

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-09-11 04:00:26

Anders Nilsson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot. Omsorgsnämndens särskilda utskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Ledamot.

2019-09-11 04:00:27

Eva Gustavsson

Centerpartiet. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot.

2019-09-11 04:00:31

Jens Andersson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Tekniska nämnden, Ledamot.

2019-09-11 04:00:30

Bodil Thuresson

Kristdemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot.

2019-08-28 04:00:43