8709 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Carl Henrik Nilsson

Sverigedemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot. Räddningsnämnden, Ledamot. Valberedningen, Ledamot.

2019-08-06 15:22:50

Jörgen Lidfeldt

Sverigedemokraterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare.

2019-08-06 15:22:50

Anders Tell

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2:e vice ordförande. Räddningsnämnden, 2:e vice ordförande.

2019-08-06 15:23:38

Malin Kemgren

Sverigedemokraterna. Omsorgsnämnden, Ledamot.

2019-08-06 15:23:38

Anita Reimers

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot.

2019-08-06 15:22:30

Björn Nordeman

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot.

2019-08-06 15:22:59

Anders Nilsson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot. Omsorgsnämndens särskilda utskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Ledamot.

2019-08-06 15:23:00

Daniél Tejera

Liberalerna. Barn- och utbildningsnämnden, Ordförande. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ordförande. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-08-06 15:22:52

Ingrid Karlsson

Centerpartiet. Kommunfullmäktige, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot. Omsorgsnämndens särskilda utskott, Ersättare.

2019-08-06 15:22:22