9729 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Arkiverad Dags att nominera till byggnadsvårdspriset

Vem tycker du ska tilldelas Kristianstads kommuns byggnadsvårdspris 2020? Priset delas ut till den eller de som har gjort insatser inom området för byggnadsvård. Nominera din kandidat senast den 15 mars.

2021-03-10 13:52:26

Arkiverad Testa brandvarnaren i juletid

Den förste december är brandvarnarens dag och det är dags att testa om din brandvarnare fungerar. Du kan också registrera dig för att få en påminnelse om att trycka på knappen.

2022-12-01 15:48:53

Arkiverad Fullmäktige sammanträder 14 september

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 14 september klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Följ gärna mötet via vår webbsändning.

2021-09-08 15:10:03

Arkiverad Kristianstads Musikklassers Luciakonsert

Kristianstads Musikklasser håller Luciakonserter på Kulturkvarteret tisdagen den 6 december och onsdagen den 7 december.

2022-11-22 13:43:37

Arkiverad Nu tar vi upp kampen mot invasiva arter i naturen

Invasiv arter är växter eller djur som flyttats av människan från sin naturliga miljö. På deras nya plats kan de tränga undan inhemska arter och hota den biologiska mångfalden. Nu kan du hjälpa till i kampen mot de invasiva främmande arterna i naturen.

2022-07-06 14:27:14

Arkiverad Kristianstads väg att bli fossilbränslefri

Sedan 2015 har Kristianstads kommun minskat egna växthusgasutsläpp från drivmedel, el och uppvärmning med 63 procent. Arbetet fortsätter med framför allt resor och drivmedel och även med att minska klimatpåverkan från inköp av produkter och tjänster.

2022-05-25 12:04:18

Arkiverad Samarbete för trygghet under lila flagga

Kristianstad får behålla den lila flaggan, Purple Flag, som är en internationell symbol för ett gott samarbete i strävan efter en trygg stad med ett lockande utbud även på kvällstid. Efter granskning har Kristianstad fått omcertifiering.

2022-11-09 10:26:38

Arkiverad Nya GC-vägen längs med Furehovsvägen är klar

Den nya gång- och cykelvägen längs med Fregattvägen och Furehovsvägen i Åhus är nu asfalterad och klar. Senare i höst kommer även belysningen att komma på plats.

2022-09-09 13:50:43

Arkiverad Bron på plats – GC-vägen till Balsby är öppen igen

Bron på gång- och cykelvägen mellan Kristianstad och Balsby är renoverad och på plats igen. GC-vägen kan därmed öppnas en dryg månad tidigare än planerat.

2022-12-23 10:52:15

Arkiverad Ny trafikskyltskombination gör premiär i kommunen

Börje Trolles väg utanför Färlövs skola är numera en enkelriktad gata för fordonstrafik. Kommunen har lyssnat på synpunkterna om att gatan är för smal. Cykeltrafik tillåts dock i båda riktningarna och därför ser vi nu en ny skyltkombination på kommunens gator.

2022-12-12 21:01:38