9048 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Trafikanordningsplan: Blankett

Om du vill stänga av en gata eller parkeringsplats måste du göra en trafikanordningsplan.

2018-12-18 16:32:18

Enskilt avlopp: Kvalitetsförsäkran, blankett

För kontroll av anläggningsarbetet ska du skicka in en kvalitetsförsäkran.

2020-03-25 13:24:57

Ställföreträdare: Förteckning över egendom, blankett

Lämna en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder till överförmyndaren.

2019-11-22 13:46:05

Fritidshem: Uppsägning, blankett

Uppsägningstiden är två månader. Ifylld blankett skickas till administratören på skolan.

2019-02-12 14:50:56

Grundskola: Skolskjuts vid särskilda skäl, ansökan, blankett

Blanketten används för ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl.

2020-03-17 17:07:10

Nybyggnadskarta: Beställning, e-tjänst

En nybyggnadskarta är ett underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas.

2019-03-01 08:21:24

Faktura, anstånd att betala: Ansökan

Förlängd betalningstid på fakturor och avgifter. Gäller företagare under utbrottet av covid-19.

2020-03-31 16:12:31

Parkeringstillstånd: Rörelsehindrad, ansökan, blankett

En person som är rörelsehindrad kan få särskilt parkeringstillstånd. Läkarintyg ska bifogas.

2019-05-02 15:52:37

Landsbygdsfonden: ansökan, e-tjänst

Kristianstads kommuns landsbygdsfond ska stärka landsbygdsutvecklingen.

2020-04-28 08:43:26

Båtplats i Åhus: Ansökan

Här kan du ansöka om en av de cirka 160 båtplatser vi har i Åhus hamn.

2018-11-02 08:39:16