8542 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Ställföreträdare: Intresseanmälan - god man, blankett

Vill du bli god man och hjälpa en vuxen som inte klarar av att hantera sin ekonomi. Anmäl dig här.

2018-12-03 08:49:57

Fristående verksamhet: Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av fristående verksamheter, blankett

Blanketten fylls i av sökanden för ägar- och ledningsprövning vid tillsyn.

2019-08-28 10:40:01

Åtkomst till återvinningscentral: Registrera

På våra återvinningscentraler har vi ett bomsystem. Anmäl dig här.

2018-11-02 08:58:12

Lägenhetsregister: Blankett för småhus

Om det har gjorts stora förändringar bland lägenheterna i fastigheten ska detta anmälas.

2019-04-09 13:47:44

Enskilt avlopp: Kvalitetsförsäkran, blankett

För kontroll av anläggningsarbetet ska du skicka in en kvalitetsförsäkran.

2019-03-25 13:39:39

Grävtillstånd: Ansökan, blankett

Om du ska gräva eller schakta på kommunal mark krävs tillstånd från oss. Sök tillstånd här.

2018-12-03 08:24:19

Fritidshem: Ansökan

Om du vill ha plats för ditt barn på fritidshem medan du arbetar eller studerar, kan du ansöka här.

2018-10-25 09:19:58

Ställföreträdare: Anhörigs ansökan om god man eller förvaltare, blankett

Har du någon släkting som behöver god man eller förvaltare? Här kan du ansöka om stödet.

2018-11-22 16:01:39

Vård- och omsorgsboende: Lämna inkomstuppgifter

För att kunna beräkna rätt avgift för ditt boende behöver vi få information om dina inkomster.

2019-01-16 09:05:06

Förskola och pedagogisk omsorg: Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommer in till oss.

2019-08-29 15:53:14