8982 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Faktura, anstånd att betala: Ansökan

Förlängd betalningstid på fakturor och avgifter. Gäller företagare under utbrottet av covid-19.

2020-03-31 16:12:31

Ställföreträdare: Förteckning över egendom, blankett

Lämna en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder till överförmyndaren.

2019-11-22 13:46:05

Tobak: Tillstånd försäljning, ansökan, blankett

För att sälja tobaksvaror måste du ansöka om tillstånd

2019-07-26 13:56:29

Ställföreträdare: Månadsblad - inkomster - god man, blankett

Här skriver du ner vilka inkomster din huvudman haft, månad för månad.

2019-11-22 13:51:50

Alkoholservering: Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, ansökan, blankett

Gäller ansökan för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2019-05-09 13:25:29

Förskola och pedagogisk omsorg: Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommer in till oss.

2019-08-29 15:53:14

Grundskola: Byte av kommunal skola, blankett

Blanketten används om elev önskar byt till en annan kommunal grundskola.

2019-09-19 10:33:36

Miljöfarlig verksamhet, driftstörning: Avvikelse, anmälan, blankett

Vid driftstörningar eller avvikelser i miljöfarlig verksamhet måste det anmälas.

2019-06-13 14:57:04