8589 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Politiker: Lämna in interpellation

Här lämnar förtroendevalda interpellationer. Gäller ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige.

2018-11-02 07:06:10

Ställföreträdare: Förteckning över egendom, blankett

Lämna en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder till överförmyndaren.

2018-12-18 16:19:56

Integrationsbidrag, invandrarföreningar, blankett

Stöd till föreningar som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda.

2019-01-03 10:19:19

Grävtillstånd: Ansökan, blankett

Om du ska gräva eller schakta på kommunal mark krävs tillstånd från oss. Sök tillstånd här.

2018-12-03 08:24:19

Fristående verksamhet: Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av fristående verksamheter, blankett

Blanketten fylls i av sökanden för ägar- och ledningsprövning vid tillsyn.

2019-08-28 10:40:01

Intresseanmälan: ledsagare eller avlösare

Som avlösare eller ledsagare kan du stötta personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

2018-12-03 13:22:33

Grundskola: Anmälan om inflyttning av elev, blankett

Blankett för anmälan om önskad skolplacering i förskoleklass eller grundskola för nyinflyttad elev.

2019-10-24 15:36:55

Vuxenutbildning: Skapa användarkonto och lösenord till Webbansökan

Om du studerar på Vuxenutbildningen behöver du ett konto för skolans lärplattform och datorer.

2019-11-15 09:18:09

Politiker, kontaktuppgifter: Korrigera

Förtroendevalda kan korrigera eller lägga till nya kontaktuppgifter till kommunens register.

2018-10-30 11:49:13

Modersmålsundervisning: Gymnasieskola, ansökan, blankett

Har du godkänt betyg i ämnet modersmål eller motsvarande kunskaper kan du få modersmålsundervisning.

2018-11-30 08:30:25