8499 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Fritidshem: Uppsägning, blankett

Uppsägningstiden är två månader. Ifylld blankett skickas till administratören på skolan.

2019-02-12 14:50:56

Lotteriregistrering: Ansökan, blankett

Här ansöker du om registrering för lotteri för en 5-årsperiod.

2019-06-13 10:19:21

Integrationsbidrag, invandrarföreningar, blankett

Stöd till föreningar som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda.

2019-01-03 10:19:19

Översvämning, kommunalt vatten och avlopp: Anmälan, blankett

Har du fått översvämning i ditt hus och misstänker att det beror på kommunens ledningar? Anmäl här.

2018-10-25 11:04:33

Svensk flagga, fana: Förening, organisation, ansökan

Ansök om fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

2019-01-14 11:40:28

Ställföreträdare: Intresseanmälan - god man, blankett

Vill du bli god man och hjälpa en vuxen som inte klarar av att hantera sin ekonomi. Anmäl dig här.

2018-12-03 08:49:57

Parkeringstillstånd: Rörelsehindrad, ansökan, blankett

En person som är rörelsehindrad kan få särskilt parkeringstillstånd. Läkarintyg ska bifogas.

2019-05-02 15:52:37

Politiker, kontaktuppgifter: Korrigera

Förtroendevalda kan korrigera eller lägga till nya kontaktuppgifter till kommunens register.

2018-10-30 11:49:13

Anmälan till sommarsimskola

Måndagen den 6 maj från midnatt öppnar anmälan till kommunens sommarsimskola.

2019-05-03 14:08:16

Grundskola: Byte av kommunal skola, blankett

Vill ditt barn byta skola? Fyll i blanketten och skicka till Placeringsenheten.

2019-04-04 14:21:53