8972 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Ställföreträdare: Intresseanmälan - god man, e-tjänst

Vill du bli god man och hjälpa en vuxen som inte klarar av att hantera sin ekonomi. Anmäl dig här.

2019-11-22 13:50:10

Faktura, snabbare betalning: Ansökan

Korta betalningstiden för fakturor till kommunen. Gäller företagare under utbrottet av covid-19.

2020-03-31 16:13:02

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassnings- eller reperationsbidrag via e-tjänsten BAB online.

2020-04-30 15:33:39

Projektbidrag: Fritid, ansökan

Föreningar som vill utveckla och förnya verksamheten eller arrangera större tävlingar kan få bidrag.

2018-12-03 13:09:15

Ställföreträdare: Anstånd med redovisning, blankett

Begär uppskov om du inte kan redovisa uppdraget som god man, förvaltare eller förmyndare i tid.

2019-11-22 13:45:24

Politiker: Lämna in motion

Här lämnar förtroendevalda motioner. Du måste vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige.

2018-11-02 07:04:12

Dricksvattenanläggning: Faroanalys, mall

Faroanalysen är en del av egenkontrollen för vattenverk.

2019-01-17 14:03:08

Planbesked: Ansökan, blankett

Du kan ansöka om planbesked om du vill veta om det är möjligt att ändra eller ta fram en detaljplan.

2019-02-15 10:13:06