9099 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Mitt försörjningsstöd, e-tjänst

På Mitt försörjningsstöd kan du ansöka om ekonomiskt bistånd och följa ditt ärende.

2020-05-14 10:07:53

Bekämpningsmedel: Yrkesmässig spridning, ansökan, anmälan, blankett

För att sprida kemiska bekämpningsmedel krävs det tillstånd. Ansök här.

2019-03-25 15:38:29

Brandfarlig vara: Ansökan hantering, blankett

Om du ska hantera större mängder av gas eller brandfarliga vätskor ansöker du om tillstånd här.

2019-01-14 14:29:53

Boende- och nyttoparkering: ansökan

Boende i vissa områden och vissa verksamheter kan parkera till reducerad kostnad.

2020-10-12 07:30:11

Fristående verksamhet: Ansökan tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola, blankett

Ansök om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av omfattande särskilt stöd.

2019-11-20 09:43:58

Kommunalt vatten och avlopp – Privatkund - Se förbrukning och lämna vattenavläsning

Här kan du som är privatabonnent lämna uppgifter om din vattenförbrukning och användningen.

2020-02-11 08:57:34

Avfall, uppehåll i sophämtning, slamtömning: Ansökan, blankett

Om du inte ska använda fastigheten kan du ansöka om uppehåll av sophämtning och slamtömning.

2020-12-29 09:18:10