9021 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Avfall, uppehåll i sophämtning, slamtömning: Ansökan, blankett

Om du inte ska använda fastigheten kan du ansöka om uppehåll av sophämtning och slamtömning.

2019-05-15 13:33:04

Fritidshem: Ansökan, blankett

Använd banketten för ansöka om fritidshem. Ansökan kan göras först efter skolplacering.

2019-02-12 14:24:32

Förskola och pedagogisk omsorg: Inkomstuppgift, blankett

Lämna inkomstuppgift innan placeringen påbörjas och om familjens inkomst eller förhållande ändras.

2019-02-12 14:26:21

Unikum

Skolsystemet Unikum ersätter Edwise.

2020-01-21 11:35:43

Faktura, snabbare betalning: Ansökan

Korta betalningstiden för fakturor till kommunen. Gäller företagare under utbrottet av covid-19.

2020-03-31 16:13:02

Bygglov: Ansökan om bygglov/marklov, blankett

När du ska bygga, fälla träd eller ändra marknivån behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

2019-01-21 11:31:49

Planbesked: Ansökan, blankett

Du kan ansöka om planbesked om du vill veta om det är möjligt att ändra eller ta fram en detaljplan.

2019-02-15 10:13:06

Kommunalt vatten och avlopp – Anmäl stor användning

Ska du fylla en pool eller på annat sätt använda stora mängder kranvatten anmäler du det till oss.

2019-01-14 12:36:29

Kommunalt vatten och avlopp – Privatkund - Se förbrukning och lämna vattenavläsning

Här kan du som är privatabonnent lämna uppgifter om din vattenförbrukning och användningen.

2020-02-11 08:57:34

Fritidshem: Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommer in till oss.

2019-08-29 15:52:43