9077 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Ställföreträdare: Egen ansökan om god man eller förvaltare, blankett

Vill du att någon bevakar dina intressen och din ekonomi? Ansök om en god man eller förvaltare.

2019-11-22 13:45:48

Synpunkter och klagomål: Synpunkten

Ge förslag, beröm och klagomål på vår verksamhet. Vi svarar dig inom en månad.

2020-03-05 08:36:50

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassnings- eller reperationsbidrag via e-tjänsten BAB online.

2020-04-30 15:33:39

Vård- och omsorgsboende från annan kommun: Ansökan, e-tjänst

Ansökan om vård- och omsorgsboende från annan kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL).

2019-01-11 15:32:21

Vräkning eller uppsägning

Hyresvärd informerar socialtjänsten om grund för uppsägning eller avhysning av hyresgäst.

2020-03-03 15:55:06

Förskola och pedagogisk omsorg: Ansökan, blankett

Om dina barn är mellan 1-5 år kan de få plats i förskola. Ansök i god tid, minst 4 månader innan.

2019-02-12 15:13:12

Fritidshem: Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommer in till oss.

2021-01-08 08:20:50

Gymnasieskola/vuxenutbildning: Utlägg för arbetsplatsförlagt lärande (APL), blankett

Blanketten fylls i för utlägg för arbetsplatsförlagt lärande (APL) i gymnasiet eller vuxenutbildning

2020-08-27 09:18:07

Ställföreträdare: Körjournal - god man, blankett

Beskriv resorna du gjort som god man eller förvaltare och vilka kostnader du haft för dem.

2019-11-22 13:51:21