8943 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Ungdomsrådet, intresseanmälan, blankett, ungdomsråd, elevkår

Bli en länk mellan Kristianstads ungdomar och politiker som representant i Ungdomsrådet.

2019-09-05 11:24:03

Grundskola: Fotbollsakademin, intresseanmälan, blankett

Vill du utvecklas inom fotbollen? Fjälkinge skola har profilklass från åk 7.

2018-12-18 14:29:42

Grundskola: Uppskjuten skolplikt till det år barnet fyller sju år, ansökan, blankett

Vårdnadshavare kan ansöka om att senarelägga barnets skolstart ett år. Det krävs särskilda skäl.

2018-12-18 14:31:16

Grundskola: Handbollsprofil, intresseanmälan, blankett

Blanketten används för att anmäla intresse till handbollsprofil i årskurs 7-9 på Slättängsskolan.

2020-02-12 09:42:26

Grundskola: Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt

Vid längre utlandsvistelse kan du ansöka om skolpliktens fullgörande på annat sätt.

2020-02-18 12:51:10

Gymnasieskola, studiesituation: Förändring av studiesituation, blankett

Om du ska byta kurs, inriktning, göra ändringar i din studieplan eller ansöka om utökat program.

2018-11-30 08:34:31

Gymnasieskola, skolbyte: Ansök, blankett

Vill du byta skola efter avslutad reservantagning eller i årskurs 2 eller 3 fyller du i blanketten.

2018-11-22 15:55:28

Djur: Som ej är husdjur inom detaljplanelagt område, ansökan, blankett

Du behöver tillstånd för att ha vissa typer av djur inom detaljplanerat område. Ansök här.

2019-03-25 15:43:29

Alkoholservering, tillfälligt tillstånd till slutet sällskap: Ansökan, e-tjänst

Om du ska servera alkoholdrycker till ett slutet sällskap ska du först göra en ansökan

2019-05-09 13:28:24

Näringsliv: Träffa företagslots

Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt kontaktvägar i kommunen.

2018-11-30 10:45:17