8510 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Dricksvattenanläggning: Faroanalys, mall

Faroanalysen är en del av egenkontrollen för vattenverk.

2019-01-17 14:03:08

Energieffektiviseringsbidrag: Ansökan

Föreningar som vill göra energieffektiviseringar i sina lokaler eller anläggningar kan få bidrag.

2018-12-18 17:02:00

Fristående verksamhet: Lämna in månadsrapport

För att få bidrag av oss måste er verksamhet rapportera in vilka inskrivna barn och elever ni har.

2018-11-02 07:32:05

Hyresbidrag: Ansökan

Föreningar som hyr en lokal, anläggning eller ett kansli kan söka bidrag.

2019-01-14 11:37:28

Fritidshem: Ansökan, blankett

Använd banketten för ansöka om fritidshem. Ansökan kan göras först efter skolplacering.

2019-02-12 14:24:32

Förskola och pedagogisk omsorg: Inkomstuppgift, blankett

Lämna inkomstuppgift innan placeringen påbörjas och om familjens inkomst eller förhållande ändras.

2019-02-12 14:26:21

Avfall, uppehåll i sophämtning, slamtömning: Ansökan, blankett

Om du inte ska använda fastigheten kan du ansöka om uppehåll av sophämtning och slamtömning.

2019-05-15 13:33:04

Ställföreträdare: Anstånd med redovisning, blankett

Begär uppskov om du inte kan redovisa uppdraget som god man, förvaltare eller förmyndare i tid.

2018-12-18 16:16:37