8673 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Näringsliv: Träffa företagslots

Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt kontaktvägar i kommunen.

2018-11-30 10:45:17

Fritidshem: Ansökan, blankett

Använd banketten för ansöka om fritidshem. Ansökan kan göras först efter skolplacering.

2019-02-12 14:24:32

Fritidshem: Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommer in till oss.

2019-02-12 15:18:51

Bygglov: Anmälan enligt plan- och bygglagen, blankett

För vissa byggåtgärder behövs inte bygglov. Däremot måste du göra en anmälan.

2019-01-21 11:34:53

Mitt försörjningsstöd, e-tjänst

På Mitt försörjningsstöd kan du som redan har kontakt med en socialsekreterare följa ditt ärende.

2018-11-28 10:30:01

Förskola och pedagogisk omsorg: Inkomstuppgift, blankett

Lämna inkomstuppgift innan placeringen påbörjas och om familjens inkomst eller förhållande ändras.

2019-02-12 14:26:21

Vård- och omsorgsboende: Lämna uppgifter, blankett

För att kunna beräkna rätt avgift för ditt boende behöver vi få information om dina inkomster.

2018-11-22 16:03:57

Kommunalt vatten och avlopp – Anmäl stor användning

Ska du fylla en pool eller på annat sätt använda stora mängder kranvatten anmäler du det till oss.

2019-01-14 12:36:29

Avfall, uppehåll i sophämtning, slamtömning: Ansökan, blankett

Om du inte ska använda fastigheten kan du ansöka om uppehåll av sophämtning och slamtömning.

2019-05-15 13:33:04

Bygglov: Ansökan om bygglov/marklov, blankett

När du ska bygga, fälla träd eller ändra marknivån behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

2019-01-21 11:31:49