8982 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Politiker: Lämna in interpellation

Här lämnar förtroendevalda interpellationer. Gäller ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige.

2018-11-02 07:06:10

Studieförbund: Redovisning, blankett

Redovisningsblankett för studieförbunden.

2020-02-27 16:18:49

Lotterikontrollant: Anmälan, blankett

Här anmäler ni den oberoende person som föreningen föreslår som lotterikontrollant.

2019-06-03 12:00:58

Förskola: Tacka ja eller nej till erbjuden plats

Tacka ja eller nej till erbjuden plats i förskola.

2019-08-30 15:17:22

Fristående verksamhet: Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av fristående verksamheter, blankett

Blanketten fylls i av sökanden för ägar- och ledningsprövning vid tillsyn.

2019-08-28 10:40:01

Intresseanmälan: Bli kontaktperson till någon med funktionsnedsättning

Tycker du om människor och respekterar olikheter? Gör en insats som kontaktperson.

2018-11-30 10:54:36

Översvämning, kommunalt vatten och avlopp: Anmälan, blankett

Har du fått översvämning i ditt hus och misstänker att det beror på kommunens ledningar? Anmäl här.

2018-10-25 11:04:33

Integrationsbidrag, invandrarföreningar, blankett

Stöd till föreningar som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda.

2019-01-03 10:19:19

Intresseanmälan: ledsagare eller avlösare

Som avlösare eller ledsagare kan du stötta personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

2018-12-03 13:22:33

Landsbygdsfond: Ansökan, blankett

Landsbygdsfonden ska utveckla landsbygden. Medel delas ut två gånger per år. Ansök här.

2019-03-29 10:48:21