8483 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Alkoholservering, ändrade ägare- styrelseförhållanden: Anmälan

Har du serveringstillstånd måste du anmäla om verksamheten får ny ägare eller styrelseledamot.

2019-06-12 13:22:37

Alkoholservering: Serveringslokal för catering, anmälan, blankett

Du som har stadigvarande serveringstillstånd för catering ska anmäla serveringslokal till oss.

2019-05-09 13:01:28

Ställföreträdare: Anhörigs ansökan om god man eller förvaltare, blankett

Har du någon släkting som behöver god man eller förvaltare? Här kan du ansöka om stödet.

2018-11-22 16:01:39

Modersmålsundervisning: Gymnasieskola, ansökan, blankett

Har du godkänt betyg i ämnet modersmål eller motsvarande kunskaper kan du få modersmålsundervisning.

2018-11-30 08:30:25

Skolskjuts: Vid växelvis boende, ansökan, blankett

Bor barnet lika mycket hos er? Är ni folkbokförda i kommunen? I så fall kan ni ansöka om skolskjuts.

2018-10-25 10:00:49

Miljöfarlig verksamhet, driftstörning: Avvikelse, anmälan, blankett

Vid driftstörningar eller avvikelser i miljöfarlig verksamhet måste det anmälas.

2019-06-13 14:57:04

Tobak: Tillstånd försäljning, ansökan, blankett

För att sälja tobaksvaror måste du ansöka om tillstånd

2019-06-13 15:20:21

Nybyggnadskarta: Beställning, e-tjänst

En nybyggnadskarta är ett underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas.

2019-03-01 08:21:24

Vuxenutbildning: Skapa användarkonto och lösenord, e-tjänst

Om du studerar på Vuxenutbildningen behöver du ett konto för skolans lärplattform och datorer.

2018-11-19 15:16:21