8673 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Grundskola: Prövning för högre betyg, ansökan, blankett

Vill du göra en prövning eller tenta av ett ämne i grundskolan ansöker du här.

2018-11-30 08:27:39

Ställföreträdare: Månadsblad - utgifter - god man, blankett

Här skriver du ner vilka utgifter din huvudman haft, månad för månad.

2018-12-18 16:24:17

Ställföreträdare: Intresseanmälan - god man, e-tjänst

Vill du bli god man och hjälpa en vuxen som inte klarar av att hantera sin ekonomi. Anmäl dig här.

2018-12-19 10:23:14

Förskola och pedagogisk omsorg: Ansökan, blankett

Om dina barn är mellan 1-5 år kan de få plats i förskola. Ansök i god tid, minst 4 månader innan.

2019-02-12 15:13:12

Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj och jourfamilj, blankett

Vill du ta emot ett barn eller en ungdom i din familj? Anmäl ditt intresse här.

2018-11-30 10:53:37

Ställföreträdare: Egen ansökan om god man eller förvaltare, blankett

Vill du att någon bevakar dina intressen och din ekonomi? Ansök om en god man eller förvaltare.

2018-11-22 16:02:44

Översvämning, kommunalt vatten och avlopp: Anmälan

Har du fått översvämning i ditt hus och misstänker att det beror på kommunens ledningar? Anmäl här.

2018-11-02 09:26:45

Brandfarlig vara: Ansökan hantering, blankett

Om du ska hantera större mängder av gas eller brandfarliga vätskor ansöker du om tillstånd här.

2019-01-14 14:29:53

Vård- och omsorgsboende från annan kommun: Ansökan, e-tjänst

Ansökan om vård- och omsorgsboende från annan kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL).

2019-01-11 15:32:21

Värmepump: Anläggning av värmepump, anmälan, ansökan, blankett

Om du ska installera och driva en värmepump för utvinning av värme ska du göra en anmälan till oss.

2019-04-17 17:38:33