8510 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Dricksvattenanläggning: Egenkontrollprogram, mall

Har du ett eget vattenverk måste du ha ett program för egenkontroll. Anmäl här.

2019-01-17 13:59:56

Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj och jourfamilj, blankett

Vill du ta emot ett barn eller en ungdom i din familj? Anmäl ditt intresse här.

2018-11-30 10:53:37

Bygglov: Anmälan enligt plan- och bygglagen, blankett

För vissa byggåtgärder behövs inte bygglov. Däremot måste du göra en anmälan.

2019-01-21 11:34:53

Grundskola: Tidigare skolstart, ansökan, blankett

Ansök om att börja i föreskoleklass redan på höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år.

2018-11-19 15:41:06

Bekämpningsmedel: Yrkesmässig spridning, ansökan, anmälan, blankett

För att sprida kemiska bekämpningsmedel krävs det tillstånd. Ansök här.

2019-03-25 15:38:29

Folkölsförsäljning: Anmälan, blankett

Vill du börja sälja folköl? Då ska du anmäla det till kommunen senast när din verksamhet startar.

2019-07-01 11:32:58

Vattenskyddsområde: Gödselspridning, anmälan, blankett

För gödselspridning inom vattenskyddsområde krävs särskild anmälan

2019-09-24 10:52:10

Näringsliv: Träffa företagslots

Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt kontaktvägar i kommunen.

2018-11-30 10:45:17

Kommunalt vatten och avlopp – Anmäl stor användning

Ska du fylla en pool eller på annat sätt använda stora mängder kranvatten anmäler du det till oss.

2019-01-14 12:36:29

Ställföreträdare: Intresseanmälan - god man, e-tjänst

Vill du bli god man och hjälpa en vuxen som inte klarar av att hantera sin ekonomi. Anmäl dig här.

2018-12-19 10:23:14