8509 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Ställföreträdare: Intresseanmälan - god man, blankett

Vill du bli god man och hjälpa en vuxen som inte klarar av att hantera sin ekonomi. Anmäl dig här.

2018-12-03 08:49:57

Fristående verksamhet: Bedriva fristående förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg: Ansökan, blankett

Ansök om att driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

2018-11-30 08:25:49

Fristående verksamhet: Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Blankett för ansökan om godkännande för att bedriva fristående verksamhet.

2019-03-01 13:12:48

Integrationsbidrag, invandrarföreningar, blankett

Stöd till föreningar som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda.

2019-01-03 10:19:19

Båtplats i Åhus: Ansökan

Här kan du ansöka om en av de cirka 160 båtplatser vi har i Åhus hamn.

2018-11-02 08:39:16

Grundskola: Anmälan om utflyttning av elev, blankett

Anmälan om utflyttning från Kristianstads kommun för elev i förskoleklass eller grundskola.

2019-09-16 15:07:12

Ställföreträdare: Anhörigs ansökan om god man eller förvaltare, blankett

Har du någon släkting som behöver god man eller förvaltare? Här kan du ansöka om stödet.

2018-11-22 16:01:39

Fritidshem: Ansökan

Om du vill ha plats för ditt barn på fritidshem medan du arbetar eller studerar, kan du ansöka här.

2018-10-25 09:19:58

Fritidshem: Uppsägning, blankett

Uppsägningstiden är två månader. Ifylld blankett skickas till administratören på skolan.

2019-02-12 14:50:56