8967 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Bidrag för enskild väg: Ansökan

Privata/enskilda väghållare kan ansöka om bidrag för skötseln av sina vägar.

2018-11-02 09:28:02

Svensk flagga, fana: Förening, organisation, ansökan

Ansök om fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

2019-11-05 15:11:06

Projektbidrag: Kultur, ansökan

Föreningar, grupper eller enskilda som vill utveckla ett mångsidigt kulturliv kan få bidrag.

2018-12-03 13:09:43

Lotteriregistrering: Ansökan, blankett

Här ansöker du om registrering för lotteri för en 5-årsperiod.

2019-12-05 13:53:36

Avanmäla: Livsmedel, alkohol, tobak, e-cig, folköl, dricksvatten, e-tjänst

Anmäl upphörande av livsmedel, alkohol- eller tobakstillstånd, e-cig, folköl och/eller dricksvatten.

2019-06-17 14:02:03

Ställföreträdare: Månadsblad - inkomster - god man, blankett

Här skriver du ner vilka inkomster din huvudman haft, månad för månad.

2019-11-22 13:51:50

Politiker: Lämna kontaktuppgifter

Förtroendevalda kan korrigera eller lägga till nya kontaktuppgifter till kommunens register.

2020-01-24 13:33:19

Legimus

Legimus

2018-12-07 11:13:03

Dygnskurva, mätning av blodsocker

Dygnskurva, mätning av blodsocker

2019-01-30 09:47:03