8810 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Politiker: Lämna in interpellation

Här lämnar förtroendevalda interpellationer. Gäller ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige.

2018-11-02 07:06:10

Lägenhetsregister: Blankett för småhus

Om det har gjorts stora förändringar bland lägenheterna i fastigheten ska detta anmälas.

2019-04-09 13:47:44

Vattenskyddsområde: Spridning av vägsalt, ansökan, blankett

Ska du sprida vägsalt inom vattenskyddsområde ansöker du om tillstånd här.

2019-09-24 10:59:25

Alkoholservering: Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, ansökan, blankett

Gäller ansökan för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2019-05-09 13:25:29

Svensk flagga, fana: Förening, organisation, ansökan

Ansök om fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

2019-11-05 15:11:06

Explosiv vara: Ansökan hantering, blankett

Om du ska köpa, förvara eller sälja explosiva varor ansöker du om tillstånd här.

2019-01-14 14:28:59

Förskola och pedagogisk omsorg: Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommer in till oss.

2019-08-29 15:53:14

Fristående verksamhet: Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Blankett för ansökan om godkännande för att bedriva fristående verksamhet.

2019-03-01 13:12:48

Vuxenutbildning: Skapa användarkonto och lösenord till Webbansökan

Om du studerar på Vuxenutbildningen behöver du ett konto för skolans lärplattform och datorer.

2019-11-15 09:18:09

SMS-avisering, dricksvatten: Registrera

Du kan få sms vid problem med vatten och avlopp på en fastighet genom att ange ditt nummer här.

2018-11-30 10:29:00