8709 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Politiker: Lämna in interpellation

Här lämnar förtroendevalda interpellationer. Gäller ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige.

2018-11-02 07:06:10

Lotteriregistrering: Ansökan, blankett

Här ansöker du om registrering för lotteri för en 5-årsperiod.

2019-06-13 10:19:21

Alkoholservering, serveringslokal för catering: Anmälan

Du som har stadigvarande serveringstillstånd för catering ska anmäla serveringslokal till oss.

2018-11-02 09:39:25

Avfall: Kompostering av hushållsavfall, anmälan, blankett

Vill du kompostera ditt matavfall behöver du göra en anmälan.

2019-03-25 09:52:20

Vattenskyddsområde: Spridning av bekämpningsmedel, bilaga A, blankett

Bilagan skickas in tillsammans med ansökan om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

2019-01-14 12:52:36

Lotterikontrollant: Anmälan, blankett

Här anmäler ni den oberoende person som föreningen föreslår som lotterikontrollant.

2019-06-03 12:00:58

Svensk flagga, fana: Förening, organisation, ansökan

Ansök om fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

2019-01-14 11:40:28

Gymnasieskola: Intresseanmälan för stöd från ISPEC, blankett

Blankett för intresseanmälan för stöd från ISPEC på Christian 4:s Gymnasium.

2019-05-29 15:40:17

Avanmäla: Livsmedel, alkohol, tobak, e-cig, folköl, dricksvatten, e-tjänst

Anmäl upphörande av livsmedel, alkohol- eller tobakstillstånd, e-cig, folköl och/eller dricksvatten.

2019-06-17 14:02:03