8509 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Explosiv vara: Ansökan hantering, blankett

Om du ska köpa, förvara eller sälja explosiva varor ansöker du om tillstånd här.

2019-01-14 14:28:59

Studieförbund: Redovisning, blankett

Redovisningsblankett för studieförbunden.

2019-01-14 11:39:52

Alkoholservering: Serveringslokal för catering, anmälan, blankett

Du som har stadigvarande serveringstillstånd för catering ska anmäla serveringslokal till oss.

2019-05-09 13:01:28

Politiker: Lämna in interpellation

Här lämnar förtroendevalda interpellationer. Gäller ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige.

2018-11-02 07:06:10

Ställföreträdare: Förteckning över egendom, blankett

Lämna en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder till överförmyndaren.

2018-12-18 16:19:56

Alkoholservering: Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, ansökan, blankett

Gäller ansökan för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2019-05-09 13:25:29

Svensk flagga, fana: Förening, organisation, ansökan

Ansök om fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

2019-01-14 11:40:28

Lotteriregistrering: Ansökan, blankett

Här ansöker du om registrering för lotteri för en 5-årsperiod.

2019-06-13 10:19:21

Lotterikontrollant: Anmälan, blankett

Här anmäler ni den oberoende person som föreningen föreslår som lotterikontrollant.

2019-06-03 12:00:58

Alkoholservering, serveringslokal för catering: Anmälan

Du som har stadigvarande serveringstillstånd för catering ska anmäla serveringslokal till oss.

2018-11-02 09:39:25