9077 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Politiker: Lämna kontaktuppgifter

Förtroendevalda kan korrigera eller lägga till nya kontaktuppgifter till kommunens register.

2020-01-24 13:33:19

Politiker: Lämna in interpellation

Här lämnar förtroendevalda interpellationer. Gäller ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige.

2018-11-02 07:06:10

Fristående verksamhet: Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Blankett för ansökan om godkännande för att bedriva fristående verksamhet.

2019-03-01 13:12:48

Alkoholservering: Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, ansökan, blankett

Gäller ansökan för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2019-05-09 13:25:29

Fristående verksamhet: Bedriva fristående förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg: Ansökan, blankett

Ansök om att driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

2018-11-30 08:25:49

Svensk flagga, fana: Förening, organisation, ansökan

Ansök om fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

2019-11-05 15:11:06

Lotteriregistrering: Ansökan, blankett

Här ansöker du om registrering för lotteri för en 5-årsperiod.

2019-12-05 13:53:36

Fristående verksamhet: Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av fristående verksamheter, blankett

Blanketten fylls i av sökanden för ägar- och ledningsprövning vid tillsyn.

2019-08-28 10:40:01

Landsbygdsfonden: ansökan, e-tjänst

Kristianstads kommuns landsbygdsfond ska stärka landsbygdsutvecklingen.

2020-04-28 08:43:26