10004 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Fritidshem: Uppsägning, blankett

Uppsägningstiden är två månader. Ifylld blankett skickas till administratören på skolan.

2019-02-12 14:50:56

Landsbygdsfonden: ansökan, e-tjänst

Kristianstads kommuns landsbygdsfond ska stärka landsbygdsutvecklingen.

2020-04-28 08:43:26

Ställföreträdare: Månadsblad - inkomster - god man, blankett

Här skriver du ner vilka inkomster din huvudman haft, månad för månad.

2019-11-22 13:51:50

Ställföreträdare: Anhörigs ansökan om god man eller förvaltare, blankett

Har du någon släkting som behöver god man eller förvaltare? Här kan du ansöka om stödet.

2019-11-22 13:45:03

Lotterikontrollant: Anmälan, blankett

Här anmäler ni den oberoende person som föreningen föreslår som lotterikontrollant.

2019-06-03 12:00:58

Svensk flagga, fana: Förening, organisation, ansökan

Ansök om fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

2019-11-05 15:11:06

Fristående verksamhet: Bedriva fristående förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg: Ansökan, blankett

Ansök om att driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

2018-11-30 08:25:49

Miljöfarlig verksamhet, driftstörning: Avvikelse, anmälan, blankett

Vid driftstörningar eller avvikelser i miljöfarlig verksamhet måste det anmälas.

2021-05-19 16:05:47