8347 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Folkölsförsäljning: Egenkontrollprogram, mall

Mall för egenkontroll för dig som säljer folköl.

2018-12-18 17:07:12

Legimus

2017-03-08 11:27:26

Fristående verksamhet: Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Blankett för ansökan om godkännande för att bedriva fristående verksamhet.

2019-03-01 13:12:48

Miljöfarlig verksamhet, driftstörning: Avvikelse, anmälan, blankett

Vid driftstörningar eller avvikelser i miljöfarlig verksamhet måste det anmälas.

2019-03-25 09:32:49

Lotterikontrollant: Anmälan, blankett

Här anmäler ni den oberoende person som föreningen föreslår som lotterikontrollant.

2019-01-28 10:31:31

Landsbygdsfond: Ansökan, blankett

Landsbygdsfonden ska utveckla landsbygden. Medel delas ut två gånger per år. Ansök här.

2019-03-29 10:48:21

Modersmålsundervisning: Gymnasieskola, ansökan, blankett

Har du godkänt betyg i ämnet modersmål eller motsvarande kunskaper kan du få modersmålsundervisning.

2018-11-30 08:30:25

Ställföreträdare: Förteckning över egendom, blankett

Lämna en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder till överförmyndaren.

2018-12-18 16:19:56

Intresseanmälan: Bli kontaktperson till någon med funktionsnedsättning

Tycker du om människor och respekterar olikheter? Gör en insats som kontaktperson.

2018-11-30 10:54:36