9728 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Fristående verksamhet: Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Blankett för ansökan om godkännande för att bedriva fristående verksamhet.

2019-03-01 13:12:48

Ställföreträdare: Förteckning över tillgångar och skulder, e-tjänst

Används av ställföreträdare för huvudman, när förteckning över tillgångar och skulder ska lämnas.

2022-02-18 10:03:34

Studieförbund: Redovisning, blankett

Redovisningsblankett för studieförbunden.

2020-02-27 16:18:49

Fristående verksamhet: Bedriva fristående förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg: Ansökan, blankett

Ansök om att driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

2018-11-30 08:25:49

Betygskopia - mindre än tre år tillbaka: Beställ

Gymnasiebetyg från de tre senaste åren finns på gymnasieskolan. Beställ ditt betyg här.

2018-12-18 14:10:15

Vattenskyddsområde: Spridning av vägsalt, ansökan, blankett

Ska du sprida vägsalt inom vattenskyddsområde ansöker du om tillstånd här.

2020-08-18 15:59:15

Alkoholservering, serveringslokal för catering

Anmäl serveringslokal vid catering med alkohol

2022-02-25 10:19:43

Fastighetsköp, lämna anbud, e-tjänst

Lämna anbud vid fastighetsköp.

2021-05-05 10:45:21

Svensk flagga, fana: Förening, organisation, ansökan

Ansök om fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

2019-11-05 15:11:06