8820 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Störningsmeddelande: Vattenläcka

Vattnet är helt avstängt under tiden, brandpost finns uppsatt i korsningen Rickarums byväg/ skogsväg. Prognosen är oklar. Hör av er till 044-200400 vid frågor. 

2020-10-17 12:01:09

Störningsmeddelande: Utsläpp av bekämpningsmedel vid Olseröd

Ett utsläpp av bekämpningsmedel har inträffat i närheten av korsningen Väg 19/Bökevägen i höjd med Olseröd. Enskilda, grävda brunnar i området ska i nuläget inte användas. Det kommunala dricksvattnet påverkas inte av händelsen och går bra att dricka. Bekämpningsmedlet har runnit ut i marken och...

2020-10-21 12:41:22

Störningsmeddelande: Avstängd cykelväg

På grund av ett elkabelarbete längs gång- och cykelvägen är sträckan avstängd.

2020-09-21 11:20:55

Störningsmeddelande: Gatubelysning ur funktion i Arkelstorp

På grund av ett omfattande elnätsfel är gatubelysningen ur funktion i delar av Arkelstorp pga kabelfel. Nätägaren arbetar med att lokalisera var kabelfelen finns. Sidan uppdateras när mer information finns att tillgå .

2020-10-12 09:08:42