9674 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Störningsmeddelande: Begränsad framkomlighet på Slättängsvägen

V 38 påbörjas arbetet med att anlägga cykelväg längs Slättängsvägen. Arbetet omfattar även gatubelysning längs den nya cykelvägen samt en trafiksäkerhetsåtgärd i korsningen Slättängsvägen/Åsumsvägen. Arbetet beräknas pågå i 10 veckor och under tiden kommer framkomligheten på Slättängsvägen vara...

2023-09-14 10:28:56

Störningsmeddelande: Tränevägen avstängd

Med start den 20/9 påbörjas arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder på Tränevägen. Åtgärderna kommer att göra det säkrare för gående och cyklister genom hastighetsänkande åtgärder samt trafiksäkra passager. Arbetet beräknas pågå cirka en månad och under tiden kommer Tränevägen att stängas av i etappe...

2023-09-26 08:56:57

Störningsmeddelande: Kokningsrekommendation

Bakterier har hittats i vattnet i Maglehems vattenverk. Det innebär att allt kommunalt vatten som används till att dricka, matlagning, tandborstning och till småbarns badvatten ska kokas innan. Det räcker att vattnet kokar upp. Kommunen felsöker och tar vattenprover. Informationen uppdateras...

2023-09-29 19:31:36

Störningsmeddelande: Begränsad tillgänglighet till området vid postterminalen

På grund av ledningsarbete i samband med det stora ombyggnadsprojektet på Vattentornsvägen så råder försämrad tillgänglighet till området vid Postteminalen. För körväg, se karta.

2023-06-24 09:56:34

Störningsmeddelande: Byggtrafik Tollarps reningsverk

Kristianstad kommun planerar att göra en ombyggnad på Tollarps reningsverk med start i Oktober. Ett nytt utjämningsmagasin kommer att byggas norr om det gamla magasinet. Arbetet medför byggtrafik i närområdet mellan 07-16 på vardagar. Arbetet beräknas pågå fram till September 2024.

2023-09-18 08:18:16

Störningsmeddelande: Lekplats i Norra Åsum avstängd

Lekplatsen på Väktarevägen i Norra Åsum är avstängd för renovering. Den kommer att renoveras och rustas upp och beräknas vara avstängd till december. Varje år ser kommunen över parkerna och lekplatserna i projektet ”Park- och lekplatsprogrammet” och i år är det lekplatserna i Hammarslund, Åsumtor...

2023-09-28 10:32:05

Störningsmeddelande: Brobyte på E22

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är slitna och ska nu bytas ut. Konstruktionen klimatanpassas också utifrån förväntade framtida vattenflöden i Helge å. Från och med den 28 augusti 2023 måste trafiken ledas om till brons ena körfält medan det andra körfältet byggs. När ett körfä...

2023-09-04 14:44:17

Störningsmeddelande: VA-arbete på Möllebacken

Vecka 33 (måndag 14 augusti) inleder kommunen ett VA-arbete på delar av Möllebacken, Löparevägen, Stubbamöllevägen, Siktvägen och Kvarnstensvägen. Arbetet innebär begränsad framkomlighet på gatorna. Busstrafiken och genomfart via Möllebacken stängs av under byggtiden. Det blir även tillfällen med...

2023-08-11 11:38:41

Störningsmeddelande: VA-arbete Vä

Just nu utför vi VA-arbete på delar av Eggerts väg, Gilberts väg och Mårtens väg i Vä. Arbetet innebär begränsad framkomlighet på gatorna samt tillfällen med avstängt dricksvatten i området. Inför avstängning av dricksvattet kommer information skickas ut. Separat information har skickats ut till...

2023-07-14 09:32:57

Störningsmeddelande: Vattentornsvägen avstängd

Vattentornsvägen är avstängd mellan Norra Kaserngatan och Snapphanevägen på grund av lednings- och vägarbete. Omledning i närområdet sker via skyltar på plats. Genomfartstrafik uppmanas att välja annan väg så långt ut i vägnätet som möjligt för att avlasta Snapphanevägen som kommer att vara hårt...

2023-03-02 12:09:47