9652 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Störningsmeddelande: Lekplatser stängda på Möllebacken och Hönedal

Kommunen rustar upp de två lekplatserna som finns på Möllebacken, samt lekplatsen i Hönedalsparken, under tiden arbetet pågår är lekplatserna stängda.

2022-11-29 15:55:18

Störningsmeddelande: Beläggningsarbete på GC-väg Ekestad

Gång- och cykelvägen mellan Ekestad och Röetvedsvägen kommer på grund av ett beläggningsarbete att stängas av från och med måndag den 21 november. Med tanke på den långa sträckan finns tyvärr ingen möjlighet till omledning.

2022-11-17 13:54:52

Störningsmeddelande: Bro avstängd, Sommarlust

Sommarlustsvägens bro över Råbelövskanalen rivs och ersätts med ny. Under arbetet är infarten till området via Sommarlustvägen stängd och hänvisning sker istället till de norra infarterna (Utställningsvägen och Grönbetesvägen). Kör försiktigt och visa hänsyn.

2022-11-29 11:36:06

Störningsmeddelande: VA-arbete Maglehem, Höingavägen

Kommunen utför VA-arbete på Höingavägen. Under tiden arbetet pågår kommer vägen vara delvis avstängd men hållas framkomlig kvällstid. Vänligen respektera avspärrningarna och kör försiktigt.

2022-11-30 14:55:15

Störningsmeddelande: Brobyte innebär att GC-väg Balsby-Kristianstad stängs av

Gång- och cykelvägen mellan Balsby och Kristianstad stängs av mellan den 5 december och 27 januari på grund av ett broarbete. Det är bron precis efter Arkelstorpsvägen, om du kommer från Balsby, som behöver renoveras. Bron kommer att lyftas bort. Underredet kommer att fräschas upp och sedan byggs...

2022-12-06 13:09:08

Störningsmeddelande: Vattentornsvägen stängs av i norrgående riktning

Entreprenören av rättscentrum kommer på måndag den 27 juni att stänga av Vattentornsvägen i norrgående riktning i samband med att väggarna till byggnaden gjuts. Det innebär att all norrgående trafik på Vattentornsvägen kommer att ledas om via Skjutsstallavägen och norrut på Norretullsvägen, för a...

2022-06-27 09:19:44

Störningsmeddelande: Kabelarbete stänger körfält på Åsumsvägen

Under vecka 50, med start den 12 december, genomförs ett kabelarbete på gång- och cykelvägen utmed Åsumsvägen. På grund av djupschakt kommer ett körfält på Åsumsvägen att vara avstängt och trafiken kommer att regleras med vakter från båda håll. Samåkningsparkeringen i höjd med Norra vägen är...

2022-12-07 14:46:08