10004 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Störningsmeddelande: Vägombyggnad, Härlöv

På grund om en omfattande vägombyggnad i Härlövsområdet så är hastighetsbegränsningen sänkt till 30 km/h och vägen smalare än vanligt. Kör försiktigt, visa hänsyn och vid genomfart - välj om möjligt annan väg. 

2021-06-29 09:37:54

Störningsmeddelande: Hållplatsbyggen i Åhus

På grund av Skånetrafikens nya busslinje i Åhus kommer kommunen att att utföra vägarbeten för att anlägga busshållplatser längs Täppetleden, Fädriften och Södra Piggagatan, mellan veckorna 34 och 48. Vägarna kommer på vissa sträckor att ha begränsad framkomlighet under hela hösten. Kör försiktigt...

2021-08-13 16:21:31

Störningsmeddelande: Ledningsarbete, Sommarlust

Kommunen lägger nya VA-ledningar för att möjliggöra kommande bostadsexploateringar inom området. Arbetet kommer delas upp i två etapper (se karta): Etapp 1 (östra sträckan) : April - juli 2021 Etapp 2 (västra sträckan längs Kanalgatan): Hösten 2021 Innan anläggningsarbeten påbörjas kommer...

2021-08-17 13:03:02

Störningsmeddelande: Kanalgatan/Hönedalsvägen ledningsarbete

Omläggning av vatten- och avloppsledningar gör att korsningen Kanalgatan/Hönedalsvägen stängs av för trafik under ca en månad. Busslinje 3 leds om till Götgatan och Snapphanevägen under tiden. Bilar följer orange skyltning. Arbetet fortsätter från mitten av september etappvis längs Hönedalsvägen...

2021-08-13 16:08:17

Störningsmeddelande: Avstängt dricksvatten

På grund av en vattenläcka är dricksvattenförsörjningen avstängd på Lärkvägen 3 - 14 och Herrestadsgatan 21 - 35. Reparatör är på plats och reparation pågår. Efter arbetet kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det avhjälps enklast genom att låta kranen stå öppen tills...

2021-09-21 08:55:32

Störningsmeddelande: Vägarbete, Åsumsvägen

Åsumsvägen asfalteras och är under perioden avstängd för genomfartstrafik. Skolskjuts och boende i området är undantagna. Omledning sker med orange skyltning via Slättängsvägen, men välj om möjligt annan körväg. Arbetet innehåller fräsning av körbanorna, asfaltering och justering av brunnslocken...

2021-09-15 15:43:53