9663 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Mat och måltider

Vi lagar mat till vård- och omsorgsboenden, skolor, förskolor och till dig som får mat levererad hem.

2022-09-21 12:43:40

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg från överförmyndaren som visar att du inte har någon förvaltare. Vissa myndigheter kan kräva ett sådant bevis för att du till exempel ska få ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, kunna bli fastighetsmäklare eller advokat.

2022-09-23 16:00:00

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta så måste faderskapet / föräldraskapet bekräftas. Först då får barnets sina juridiska rättigheter såsom t ex arvsrätt och rätt till faderns/förälderns efternamn. Faderskapet/Föräldraskapet bekräftas genom en underskrift hos kommunen. Du måste boka tid.

2022-01-12 08:53:28

Akuta psykiska problem

Region Skåne ansvarar för psykiatrin i Skåne. I Kristianstad finns akutmottagning för både vuxenpsykiatri och barnpsykiatri. Vid akut livshotande tillstånd ring 112 till SOS Alarm.

2022-01-17 08:30:23

Broschyrer

Här kan du ladda ner eller beställa broschyrer med information om omsorgsförvaltningens olika verksamheter. Använd beställningsformuläret längst ner om du vill ha en broschyr i pappersversion.

2021-12-08 11:12:53

Demensstöd

Demenssjuksköterskan ger information, stöd och råd till personer med demenssjukdom och deras närstående.

2020-09-02 13:46:25

God man, förvaltare och förmyndare

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man, förvaltare eller förmyndare se till att vardagen fungerar.

2022-09-23 15:57:05

Stiftelsen Per Anderssons stipendiefond, teknisk utbildning

Stiftelsen främjar ungdomar som studerar teknisk utbildning vid universitet eller liknande i Sverige eller utomlands. Medel kan sökas för studier eller studieresa. Varje år delas ett eller två stipendier ut och samma person kan få stipendiet vid flera tillfällen, men måste söka varje år.

2022-07-01 12:00:47

CW Olanders minnesfond 1

Stiftelsen stödjer personer som arbetar eller har arbetat inom handel eller är änkor till personer som har arbetat inom handel.

2022-12-01 07:44:50

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Kommunen erbjuder sysselsättning åt personer med funktionsnedsättning som inte kan söka sig till den vanliga arbetsmarknaden. Verksamheten kan vara förlagd till en daglig verksamhet eller en arbetsplats ute på ett företag eller i en organisation.

2022-08-11 11:18:06