10109 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Skulptören

Skulptören ligger centralt beläget på Österäng med närhet till både naturområde och centrum.

2022-07-04 16:09:48

BUP

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne. Till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP kommer du som är barn och ungdom från 0 till och med 17 år. På BUP får du hjälp med behandling, råd och stöd vid lindrigare psykisk ohälsa.

2021-02-26 14:05:05

Fläschen - tomt 1

Denna den nordligaste tomten sålde staden 1922 till advokaten, hovrättsnotarien Hilding Ljunggren, som samma år fick bygglov för ett av arkitekten Otto Ohlsson i Kristianstad ritat bostadshus.

2019-02-13 14:09:44

Fotangeln - tomt 2

Vid 1780-talets början utgjordes det område, som nu utgör tomten nr 2, av tre olika tomter, bebyggda med korsvirkeshus vid gatan i öster och med trähus som gårdshus.

2019-08-05 10:44:03

Frimuraren - inledning

Detta kvarter, som är beläget söder om Stora Torg, hängde i äldre tid fram till omkring 1825, då nuvarande Hesslegatan synes ha lagts ut, samman med det nutida kvarteret söder om denna gata.

2019-01-29 11:52:43

Frimuraren - tomt 5

Denna nutida hörntomt i sydöst sträckte sig före omkring 1825 något längre mot söder innan nuvarande Hesslegatan vid nämnda tid drogs fram.

2019-02-13 15:18:36

General Ulfeldt - tomt 7

Här fanns omkring 1830, då bryggaren Sven Joh. Åkerman var ägare, ett tvåvåningshus i korsvirke vid gatan, uppfört kanske omkring 1775.

2019-01-30 07:53:44

General Ulfeldt - tomt 8

Omkring 1830 hade denna fastighet samma ägare som grannfastigheten i väster, bryggaren Sven Joh. Åkerman, och var då bebyggd med ett korsvirkeshus vid gatan, i dels två, dels en vånings höjd och av okänd ålder.

2019-02-18 14:16:46