10110 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice enligt LSS är hjälp för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet genomföra egna aktiviteter

2022-07-04 07:57:04

För trygghetspersoner

Du har blivit ombedd att följa med ett barn till Barnahuset och din roll i detta är, att utgöra en trygghet för barnet.

2022-07-19 17:03:44

CW Olanders minnesfond 1

Stiftelsen stödjer personer som arbetar eller har arbetat inom handel eller är änkor till personer som har arbetat inom handel.

2022-07-01 11:44:04

Akuta psykiska problem

Region Skåne ansvarar för psykiatrin i Skåne. I Kristianstad finns akutmottagning för både vuxenpsykiatri och barnpsykiatri. Vid akut livshotande tillstånd ring 112 till SOS Alarm.

2022-01-17 08:30:23

Fritidsaktiviteter och mötesplatser

För dig med funktionsvariation finns det flera olika fritidsverksamheter med anpassade aktiviteter. Det kan krävas bistånd för att delta inom vissa verksamheter. Se under respektive verksamhet för mer information.

2022-06-27 07:53:42

Autismverksamhet Lingus

Daglig verksamhet som både har närhet till centrum och naturområden. Verksamheten är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och autism.

2021-09-22 16:23:28

Frågor och svar kring beslut om insatser

Svar på frågor kring beslut om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

2021-02-22 08:10:24

Stress

Stress kan bero på många olika saker. Stress i sig är inte farligt men kan upplevas som obehaglig. Oavsett varför du känner dig stressad så kan det kännas bra att prata med någon, en kompis, förälder eller någon annan.

2022-08-01 11:46:20

Fritidsaktiviteter och mötesplatser

För dig med funktionsvariation finns det flera olika fritidsverksamheter med anpassade aktiviteter. Det kan krävas bistånd för att delta inom vissa verksamheter. Se under respektive verksamhet för mer information.

2022-08-02 08:49:46