8902 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Förskolor

Alla förskolor har en egen webbsida där verksamheten beskrivs. Där finns också karta och kontaktuppgifter.

2020-02-24 09:12:08

Gymnasiesärskola

I Kristianstad finns två gymnasiesärskolor. Utöver det Individuella programmet erbjuds Programmet för administration, handel och varuhantering, Programmet för fordonsvård och godshantering, samt Programmet för hälsa vård och omsorg.

2020-03-20 11:20:23

Olyckor och kriser

Olyckor och kriser är något som vi tyvärr alla drabbas av någon gång. Om något händer i våra verksamheter är det viktigt att vara förberedd. Alla förskolor och skolor har krisplaner. Det finns också rutiner för hur vi ska göra för att på bästa sätt hjälpa till om något händer.

2020-04-15 09:12:28

Akuta psykiska problem

Region Skåne ansvarar för psykiatrin i Skåne. I Kristianstad finns akutmottagning för både vuxenpsykiatri och barnpsykiatri. Vid akut livshotande tillstånd ring 112 till SOS Alarm.

2019-05-09 09:26:46

Broschyrer

Här kan du ladda ner eller beställa broschyrer med information om omsorgsförvaltningens olika verksamheter. Använd beställningsformuläret längst ner om du vill ha en broschyr i pappersversion.

2020-02-06 10:44:58

Mat och måltider

Kost- och restaurangenheten på omsorgsförvaltningen lagar mat till vård- och omsorgsboenden, skolor, förskolor och till dig som får mat levererad hem.

2020-02-11 13:26:15

Fritidsaktiviteter och mötesplatser

För dig med funktionsvariation finns det flera olika fritidsverksamheter med anpassade aktiviteter. Det kan krävas bistånd för att delta inom vissa verksamheter. Se under respektive verksamhet för mer information.

2020-02-06 12:58:35

Hemtjänst

Hemtjänst – hjälp i hemmet, ska ge det stöd som du behöver för att kunna bo kvar i din bostad.

2020-02-20 12:40:21

Folkhälsoarbete

Hälsa skapas nära människor på de arenor där vi verkar, bor och lever. Till exempel i bostadsområdet, skolan, på fritiden, arbetsplatsen, i familjen och bland släkt och vänner.

2020-05-04 10:11:38

Brandskydd, sotning

Kommunen ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte. Det är fastighetsägaren själv som har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd.

2020-04-14 14:29:41