9831 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Kommunfullmäktige 2022-11-15

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 15 november 2022.

2022-11-16 11:32:19

Kommunfullmäktige 2022-09-13

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 13 september 2022.

2022-09-13 15:07:41

Kommunfullmäktige 2021-09-14

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 14 september 2021.

2022-06-20 11:58:55

Stenrev

Kommunen utreder möjligheten att anlägga ett naturbaserat stenrev utmed kusten. Revet ska främja den biologiska mångfalden och samtidigt begränsa stranderosionen genom att dämpa vågenergin.

2022-10-17 08:13:20

Korttidstillsyn för skolungdom

Korttidstillsyn utanför det egna hemmet är för skolungdomar över 12 år. Möjligheten finns före och efter skoldagen, under lovdagar och studiedagar samt under skollov. Vi ger alltid barn och föräldrar ett stort inflytande.

2022-08-02 15:02:59

Svenska Boställen

Svenska Boställen bygger smala huskroppar i två våningar med fyra lägenheter per hus. Det blir totalt 28 lägenheter i sju hus. Med det spännande konceptet HyrBoköp och bostadsrätt. Försäljningsstart sommaren 2020 inflyttning våren 2022

2020-11-09 09:10:57

Frågor och svar kring beslut om insatser

Svar på frågor kring beslut om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

2023-01-30 09:00:16

Akuta psykiska problem

Region Skåne ansvarar för psykiatrin i Skåne. I Kristianstad finns akutmottagning för både vuxenpsykiatri och barnpsykiatri. Vid akut livshotande tillstånd ring 112 till SOS Alarm.

2022-01-17 08:30:23