9679 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Frågor och svar kring beslut om insatser

Svar på frågor kring beslut om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

2021-02-22 08:10:24

BUP

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne. Till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP kommer du som är barn och ungdom från 0 till och med 17 år. På BUP får du hjälp med behandling, råd och stöd vid lindrigare psykisk ohälsa.

2021-02-26 14:05:05

Brandsäkerhet hemma

Hemmet är sannolikt vår viktigaste plats i livet och samtidigt är det den vanligaste brandplatsen. En brand i hemmet går fort, på tre minuter kan ett hem vara övertänt. Med bättre kunskap och brandvarnare, brandfilt och brandsläckare hemma går det att förhindra många olyckor.

2022-06-27 15:38:31

Hushållet

Miljö- och hälsoskadliga ämnen finns i stort sett i allting omkring oss i vardagen – i mat, kläder, möbler, elektronik, hygienprodukter och leksaker. Som konsument kan det vara svårt att veta hur farligt det är med olika kemikalier i varor och hur man kan minska riskerna. Här får du några tips.

2022-08-10 13:44:16

Kemikaliesmarta förskolor

Små barn är känsligast för exponering av kemikalier. Därför vill vi satsa på att få kemikaliesmarta förskolor i kommunen. En handlingsplan för arbetet är antagen av barn- och utbildningsnämnden.

2022-07-05 15:20:39

Svenska Boställen

Svenska Boställen bygger smala huskroppar i två våningar med fyra lägenheter per hus. Det blir totalt 28 lägenheter i sju hus. Med det spännande konceptet HyrBoköp och bostadsrätt. Försäljningsstart sommaren 2020 inflyttning våren 2022

2020-11-09 09:10:57

Skulptören kök

Skulptörens köksgrupp har en central funktion i vår verksamhet, gruppen jobbar med olika servicefunktioner i huset. I gruppen möter du många olika personer som besöker våra olika verksamheter i huset.

2022-08-30 13:16:54

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris är en flerårig ört som kommer från östra Nordamerika (Kanada till Mexiko). Den sprids främst med vindspridda frön. Växten har odlats som prydnadsväxt och sprids fortfarande från många trädgårdar i Sverige. Blomningstiden är september - oktober.

2022-08-23 15:51:28

Nedskräpning

Nedskräpning upplevs som ett växande problem av många människor.  Skräpiga miljöer upplevas som otrevliga och otrygga. Städningen medför betydande kostnader för kommuner och skattebetalare varje år. Miljöbalkens bestämmelser innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden.

2022-07-05 15:17:00

Livsmedelsupphandling för våra restauranger

Kristianstads kommun har ett gemensamt avtal för inköp av livsmedel som är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling. Alla produkter i livsmedelsavtalet ska uppfylla våra kvalitetskrav.

2021-04-07 08:04:51