10613 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Hälso- och sjukvårdsprocess

Att söka och få vård och omsorg från kommunal hälso- och sjukvård beskrivs i en övergripande hälso- och sjukvårdsprocess.

2021-12-02 16:15:12

Skyddade personuppgifter

Hantering av avvikelser för personer med skyddade personuppgifter. Avvikelser kring enskilda med skyddade personuppgifter ska hanteras utanför förvaltningens avvikelsesystem.

2021-08-19 13:40:40

Avslutande av skyddsåtgärd

Information om hur personal ska hantera skyddsåtgärd vid oplanerad händelse såsom att samtycke upphör eller utrustning går sönder

2021-11-08 10:34:41