8749 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Ickevalsalternativ

När en kund inte kan eller vill välja utförare kommer kunden att tilldelas en utförare som har möjlighet att utföra kundens biståndsbedömda insatser enligt ett i förväg bestämd turordningslista

2020-09-02 10:11:59

Tillfällig utökning av insatser

En kund kan under en begränsad period ha behov av utökade insatser på grund av t.ex. sjukdom, anhörigvårdares frånvaro eller vård i livets slutskede.

2020-09-08 10:14:08

Vistelsebegrepp hemtjänst

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Här finns rutiner för hur ansvar för stöd och hjälp regleras. Se nedan länk gällande mer information: Socialstyrelsens föreskrift.

2020-04-28 10:16:07

Tillfällig vistelse i annan kommun

Tillfällig vistelse i annan kommun, kommuninvånare från Kristianstads kommun. Om en kund från Kristianstads kommun ska vistas tillfällig i annan kommun kan man få hjälp och stöd under den vistelsen. Det är Kristianstads kommun som är ansvarig att hantera detta.

2020-04-23 09:26:20

För funktionsstöd

Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att alla människor ska ha likvärdiga möjligheter att må bra. Vi vet idag att personer med funktionsnedsättning har en ökad risk för ohälsa. Bra måltider är en viktig faktor för att må bra och kan bidra till glädje och gemenskap.

2020-02-05 07:55:28

Mellanmål

Genom att äta planerade mellanmål är det lättare att ha ork hela dagen och det är mindre risk att man småäter mellan måltiderna. Under en dag är det lämpligt med 2-3 mellanmål, till exempel ett större mellan­mål på eftermiddagen och ett mindre på kvällen.

2020-08-31 11:47:44