8262 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Signeringslista daglig kontroll av antidecubitusmadrass.doc (82 KB)

Signeringslista antidecubitusmadrass

2017-05-05 15:05:07

Synpunkter och klagomål: Synpunkten

Ge förslag, beröm och klagomål på vår verksamhet. Vi svarar dig inom en månad.

2018-10-25 15:30:18

Rutiner för säkrare mathantering.pdf (278 KB)

Rutiner för säkrare mathantering vid allergier och specialkost.

2019-03-11 09:55:50

Tieto Education

I skolsystemet Tieto Education kommer du åt bland annat frånvaroanmälan, betyg, studieplan, barnschema och kontaktuppgifter. Som vårdnadshavare loggar du in i appen Tieto Edu.

2019-05-10 13:37:51

Utbyggnader av vatten och avlopp

Utbyggnaden av det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet görs för människors hälsa och för miljön. Det är vanligen kommunen som beslutar vilka områden som ska få kommunalt VA-vatten och avlopp. Länsstyrelsen kan också förelägga kommunen att förse ett befintligt område med kommunalt VA.

2019-01-07 15:01:48

Arbetsterapeuter

Du når oss lättast per telefon kl 08:00–09:00 måndag–torsdag. Övrig tid har vi en telefonsvarare som lyssnas av regelbundet under dagen. Vänligen lämna detaljerade uppgifter så att vi vet vem ärendet gäller.

2019-01-03 14:33:51

Arbete och välfärdsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för individ och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att vi bland annat tar beslut som rör stöd och hjälp till barn och unga, ekonomiskt bistånd och stöd till familjer, arbete och sysselsättning. I nämnden finns 15 ledamöter och 7 ersättare.

2019-01-16 03:00:30

Hemsjukvård

Blir du sjuk så vänd dig i första hand till vårdcentralen eller ring sjukvårdsupplysningen på telefon 1177. Vid akuta eller livshotande tillstånd ring 112.

2019-01-03 13:51:48

Arkelstorp hemtjänst

Vi är en sammansvetsad hemtjänstgrupp i Arkelstorp som arbetar utifrån värdegrunden "Du ska kunna känna välbefinnande och ha möjlighet att leva ett värdigt liv".

2019-04-15 08:37:13

Hjälp att få

Exempel på olika sysslor som du kan få hjälp med.

2019-04-15 10:21:38