10070 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Ewa Wemby

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2021-05-03 11:23:25

Jens Andersson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare.

2021-05-03 11:23:47

Anders Nilsson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot. Omsorgsnämndens särskilda utskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Ledamot.

2021-05-03 11:23:38

Höjdnivåer

Denna analys berör boenden och landarea inom olika höjdnivåer i Kristianstads kommun.

2018-03-15 09:31:31

Björn Nordeman

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot.

2021-05-03 11:23:37

Monica Roos

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot.

2021-05-03 11:23:53

Lättläst: Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har ansvar för kommunens gator, fastigheter och parker. De har också hand om vårt dricksvatten.

2021-09-06 08:50:16

Ludvig Ceimertz

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Ordförande. Räddningsnämnden, Ersättare.

2021-05-03 11:24:32