10069 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Arkiverad Två nya program till Christian 4:s Gymnasium

Från och med höstterminen 2020 får skolan två nya program. Hantverksprogrammen Frisör och Florist som tidigare varit på Milnergymnasiet flyttar till Christian 4:s Gymnasium.

2021-06-08 10:29:00

Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2021 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

2021-10-26 08:18:47

Naturtomt, information till kustnära trädgårdsägare (3,57 MB)

Information till dig som äger eller planerar att anlägga en trädgård i tallskogsdominerade kustnära miljöerna runt Kristianstad.

2017-01-12 13:00:26

Skalltrauma och blodförtunnande

Behandling med blodförtunnande läkemedel utgör en av flera riskfaktorer för intrakraniell blödning vid skalltrauma. En individuell bedömning måste göras innan patienten remitteras akut utifrån patientens önskemål, bakomliggande sjukdomsbörda, förhandsbeslut om behandlingsbegränsningar mm.

2020-11-02 10:42:04

Blankett: Begäran om slutbesked (189 KB)

Blankett för begäran om slutbesked.

2020-07-07 16:19:35

Årsredovisning, delårsrapport

I årsredovisningen och delårsrapporten sammanställer vi hur det går för kommunens ekonomi. Här redovisar vi det ekonomiska bokslutet och hur verksamheterna har klarat att uppfylla sina mål under året. Vi följer också upp ekonomin i månadsuppföljningar.

2021-09-22 15:08:32

Semesterstängt

Placeringsenheten som hanterar skolplaceringar i förskoleklass och grundskola har semesterstängt 5 juli – 6 augusti.

2021-06-24 08:13:55

Gymnasieskola/vuxenutbildning: Utlägg för arbetsplatsförlagt lärande (APL), blankett

Blanketten fylls i för utlägg för arbetsplatsförlagt lärande (APL) i gymnasiet eller vuxenutbildning

2020-08-27 09:18:07

Cisterner, oljetankar: Skrotningsintyg, blankett

Om du ska ta bort en oljecistern anmäler du det här.

2019-07-09 15:57:44

Bjerevångens förskola

Vi har två avdelningar på Bjerevångens förskola för barn 1-6 år. Mitt i huset har vi ett eget kök där all mat lagas av vår kokerska. Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola sedan 2005. Vi arbetar medvetet med språket som är vårt prioriterade mål utifrån Lpfö 98, reviderad 2016.

2021-08-23 11:15:59