Samverkan med idéburen sektor

Omsorgsförvaltningen samverkar gärna med idéburen sektor och tillsammans möter vi aktuella behov och ökar delaktighet i vårt samhälle!

På våra mötesplatser och utifrån olika samverkansinitiativ stärker vi både enskilda personer med hälsofrämjande och inkluderande insatser för att t.ex. minska ofrivillig ensamhet och vi skapar även lärorika generationsmöten mellan yngre och äldre personer, möts i dialogforum och social innovation. Du kan t.ex. läsa mer om våra samverkansinsatser med idéburen sektor på våra mötesplatser här: Mötesplatser- för ett gott liv - Kristianstads kommun

Behoven är i vårt fokus för våra samverkansinsatser med idéburen sektor och som underlag till våra insatser så utgår vi t.ex. från målen i Agenda 2030 och våra Handlingsplaner: 

  • Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun
  • Överenskommelse om samverkan mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn i Kristianstad.   

Dessa hittar du under relaterade dokument.

 

Välkommen till våra Dialogforum!

Vårt första dialogforum har genomförts 20 februari och nästa Dialogforum är 15 maj kl. 13.30-15.30. Mer information från vårt första dialogforum samt tips på bidragsansökningar, kan du se under relaterad dokument. 

Syftet på dessa forum är att mobilisera samverkan och informationsutbyte mellan Omsorgsförvaltningens Förebyggande enhet och idéburen sektor, utifrån aktuella behov kring t.ex. öka delaktighet och minska ofrivillig ensamhet i Kristianstad. 

Anmäl gärna någon representant från din förening eller verksamhet till Linda Edvardsson, volontärsamordnaren (se kontakt) om du vill delta på dialogforumet eller har samverkansfrågor/förslag!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.