Bli volontär

Tillsammans med oss kan du engagera dig för stödja och möta deltagare på mötesplatser, enskilda personer och nyanlända i vårt samhälle, för ökad delaktighet och finnas till hands för någon i vardagen.

Det är fantastiskt att du vill engagera dig för din medmänniska och som stöd till dig som är volontär inom Kristianstads kommun så finns introduktion, träffar, utbildningar, informationsfilmer och fin gemenskap med andra volontärer.

Vi har volontäruppdrag som riktar sig till olika personer och behov. Du bestämmer själv hur ofta du vill vara volontär och vad du vill bidra med. Som volontär får du ingen ekonomisk ersättning, men möjlighet att skapa nya kontakter och få nya erfarenheter.

Som stöd till dig som vill bli volontär så finns introduktion, utbildningar i form av informationsfilmer och träffar med andra volontärer inom kommunen. 

Du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse av att bli volontär och ställa dina frågor till volontärsamordnare och personal.  

Olika sätt du kan hjälpa till som volontär:

Integrationsguide

En integrationsguide är en volontär som stöttar nyanländas delaktighet i vårt samhälle. Som integrationsguide stödjer du ett nyanlänt barn, ungdom, vuxen eller en familj med exempelvis att prata svenska och ge kunskap kring samhället. Du kan också vara en social kontakt eller lotsa till aktiviteter. Det finns mycket spännande erfarenhetsutbyten och nya lärdomar i mötet med en nyanländ.

För mer information se informationsfoldern under Relaterat material.

Är du intresserad? Ta kontakt med Linda Edvardsson, volontärsamordnare för nyanlända och mötesplats Urbana Hembygdsgården på Gamlegården:
linda.edvardsson@kristianstad.se eller ring 0738-53 24 66

Frivillig på mötesplats eller som volontär till enskild

Som frivillig på en mötesplats kan du vara värdinna eller värd eller delta i uteaktiviteter som till exempel på en vandringar. Du kan dela med dig av dina intresse och finna andra att dela dem med. Som frivillig har du stöd av mötesplatspersonal från förebyggandeenheten. om du är intresserad kan du vända dig till närmaste mötesplats eller maila oss på frivillig@kristianstad.se.

Du kan även göra en insats som volontär och stödja andra personer som vill ha sällskap och stöd i vardagen. Kontakta vår volontärsamordnare för frågor och intresseanmälan. 

Volontärer på omsorgens mötesplatser:
Niklas Lindqvist, niklas.lindqvist@kristianstad.se eller ring 044-13 20 40
Carina Kier 044-13 20 11
Reneé Bertilsson 044-13 20 08
Gyöngyi Rüll 044-13 41 54
frivillig@kristianstad.se

Volontär på mötesplats och leda inkluderande aktiviteter

Urbana Hembygdsgården är en mötesplats på Gamlegården som har aktiviteter som anordnas av volontärer och föreningar t.ex. kulturträffar, jobbsökgrupp, språkgrupper, körkortsteori, föräldragrupper, cykelkurser, föreningsaktiviteter, läxhjälp för barn och vuxna, rådgivning och barngrupper m.m. Under sommaren har vi också sommarlovsaktiviteter för barn och familjer.

Är du intresserad? Ta kontakt med Linda Edvardsson, volontärsamordnare för nyanlända och mötesplats Urbana Hembygdsgården på Gamlegården:
linda.edvardsson@kristianstad.se eller ring 0738-53 24 66

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.